MZ o apelu w sprawie profilaktycznej mastektomii

26 Stycznia 2018, 10:34 kobiety

Uczestnicy konferencji Pokonaj Raka Piersi we wtorek podpisali apel do ministra zdrowia ws. finansowania zabiegu profilaktycznej, podskórnej mastektomii z jednoczesną rekonstrukcją dla kobiet obciążonych mutacją genu BRCA1, BRCA2. Spytaliśmy MZ co robi w tej sprawie. 

- Do ministra zdrowia został skierowany wniosek w sprawie zakwalifikowania jako świadczenie gwarantowane „Profilaktycznego usunięcia jajników i jajowodów redukującego ryzyko raka jajników i jajowodów u nosicielek patogennych mutacji w genach BRCA 1/2". Minister zdrowia po szczegółowym przeanalizowaniu sprawy zlecił Prezesowi Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przygotowanie rekomendacji w przedmiotowej sprawie - informuje ministerstwo.

Do MZ zostały trafiły też wnioski prof. dr hab. med. Arkadiusza Jeziorskiego, konsultanta krajowego w dziedzinie chirurgii onkologicznej oraz Wojciecha Szrajbera, Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, dotyczące zakwalifikowania profilaktycznej mastektomii jako świadczenie gwarantowane. W zdecydowanej większości przypadków dziedzicznego raka piersi za rozwój choroby odpowiadają dwie mutacje genetyczne, najczęściej genu BRCA1 i rzadziej BRCA2. Szacuje się, że w Polsce żyje około 100 tys. nosicielek mutacji BRCA1.

Potrzebna ocena agencji

Procedura włączenia świadczenia do koszyka gwarantowanych wymaga m.in. rekomendacji Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz, w trakcie procesu oceny technologii medycznych, uzyskanie opinii Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.  - Wydanie rekomendacji jest poprzedzone analizą skuteczności i bezpieczeństwa terapii, a także jej opłacalności oraz wpływu na budżet płatnika - przypomina ministerstwo

Aktualnie w Ministerstwie Zdrowia trwają prace polegające na przygotowaniu karty problemu zdrowotnego, która może posłużyć do zlecenia przygotowania rekomendacji Prezesowi AOTMiT. Propozycja karty problemu zdrowotnego zostanie w najbliższym czasie przekazana do akceptacji, a następnie do konsultacji wewnętrznych w resorcie przed posiedzeniem Kolegium MZ.

Przypomnijmy, co MZ odpowiadało na pytania posłów w tej sprawie na początku grudnia: Profilaktyczna mastektomia w koszyku świadczeń? Wkrótce decyzja

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz