Jest już zarządzenie o dentobusach niezbędne do finansowania opieki

26 Stycznia 2018, 13:10

Zakupione przez Ministerstwo Zdrowia 16 dentobusów ma w tym roku zacząć świadczenie opieki stomatologicznej dzieciom. Prezes NFZ wydał zarządzenie, które umożliwi sfinansowanie tej formy opieki. 

Przypomnijmy, że zakupu dentobusów dokonał minister zdrowia ze specjalnie przeznaczonych na ten cel środków z budżetu państwa. Pojazdy przekazuje wojewodzie.

- Wojewoda udostępnia nieodpłatnie dentobus świadczeniodawcy wybranemu do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia stomatologicznego w dentobusie, w postępowaniu określonym w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - informowało Politykę Zdrowotną w grudniu MZ.

Koszty świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego udzielane w dentobusie będą pokrywane od 2018 r. w ramach środków Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Leczenie stomatologiczne - zmiana zarządzenia

W nowo opublikowanym zarządzeniu prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, wprowadzono już zmiany dotyczące dentobusów. Wprowadzono m.in. definicję dentobusów.

Co do zasady dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu zawierać będzie umowę z jednym świadczeniodawcą udzielającym świadczeń w dentobusie na obszarze danego województwa.

NFZ zaakceptuje trasę

W celu udzielania świadczeń w dentobusie, świadczeniodawca przedstawi dyrektorowi oddziału wojewódzkiego Funduszu w terminie do 15. dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym będą udzielane świadczenia propozycję miejsc postojów dentobusu.

Po zaakceptowaniu przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu propozycji, rozpiska z miejscami pracy w dentobusie będzie dostępna na stronach oddziałów NFZ.

AK

Zarządzenie dostępne jest tutaj: Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 6/2018/DSOZ
 
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

WANDA Sobota, 27 Stycznia 2018, 20:59
JEDEN DENTOBUS NA CAŁE WOJEWÓDZTWO???...ILE ICH BĘDZIE BĘDZIE ???...TO ŻADNE ROZWIĄZANIE TEGO PROBLEMU......WANDA