Co ministerstwo zmienia w AOTMiT? Jest już projekt

29 Stycznia 2018, 11:30 AOTMiT

Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) czekają zmiany organizacyjne. Do konsultacji społecznych trafił właśnie projekt zarządzenia w tej sprawie. 

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji konieczność zmian wynika z nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, dokonanymi ustawą z dnia 25 maja 2017 r. 

 

O jednego zastępce prezesa mniej

Wśród zmian wynikających z ustawy jest zlikwidowanie stanowiska jednego zastępcy Prezesa Agencji. Obecna treść ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, przewiduje, że Prezes Agencji wykonuje swoje zadania przy pomocy jednego Zastępcy Prezesa Agencji.

 

Urząd będzie miał filie?

Ponadto, mając na uwadze rosnące zaangażowanie Agencji w prace analityczne związane z zakresem, jakością i dostępnością świadczeń opieki zdrowotnej zachodzi potrzeba umożliwienia tworzenia oddziałów zamiejscowych Agencji. - Oddziały zamiejscowe będą wspierać proces transferu idei i metodyki oceny technologii medycznych, jak również umożliwią pozyskanie wykwalifikowanych kadr z terenów innych niż m.st. Warszawa - czytamy w uzasadnieniu. 

AK 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz