Wynagrodzenia rezydentów trafiły do Trybunału Konstytucyjnego

29 Stycznia 2018, 13:46

Naczelna Rada Lekarska złożyła wniosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją i ustawą Kodeks pracy przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia rezydentów.

NRL apeluje o zbadanie rozporządzenia w zakresie, w jakim przepisy te różnicują wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury w zależności od postępowania kwalifikacyjnego, w którym lekarz został zakwalifikowany do odbywania specjalizacji.

Różnice w wynagrodzeniu rezydentów

Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego rezydenta została określona w załącznikach do rozporządzenia Ministra Zdrowia i kształtuje się odrębnie w zależności od postępowania kwalifikacyjnego, w którym lekarz został zakwalifikowany do odbywania specjalizacji. W szeregu specjalizacji będzie tak, że niższe wynagrodzenie otrzymają rezydenci, którzy zostali zakwalifikowani do odbywania specjalizacji w pierwszym postępowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzonym w 2017 r. oraz we wcześniejszych postępowaniach kwalifikacyjnych. Z kolei rezydenci, którzy zostali zakwalifikowani do odbywania specjalizacji w drugim postępowaniu kwalifikacyjnym w roku 2017 i w postępowaniach późniejszych, będą otrzymywali wyższe wynagrodzenie i to nawet o blisko 20 proc. - wskazuje NRL

 

AS

Źródło: NIL

Foto: NIL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz