MZ zwiększa dostęp do opieki paliatywnej i hospicyjnej

30 Stycznia 2018, 11:02

Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia ministra zdrowia dotyczący świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej. Zmiany to m.in. wprowadzenie Karty kwalifikacji oraz rozszerzenie kompetencji w tym obszarze na opiekunów medycznych.

Projekt rozporządzenia MZ zawiera następujące zmiany:

• usunięcie świadczenia „Leczenie bólu zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej” zgodnie z rekomendacją AOTMiT oraz zakwalifikowanie świadczenia „Leczenie bólu zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej za pomocą leków dostępnych w Polsce”, jako świadczenia gwarantowanego.

• włączenie rozpoznania stwardnienie rozsiane do wykazu nieuleczalnych, postępujących, ograniczających życie chorób nowotworowych i nienowotworowych, w których udzielane są świadczenia gwarantowane z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.

• wprowadzenie przepisów o umożliwieniu realizacji świadczeń w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej przez osoby o kompetencjach opiekuna medycznego.

• wprowadzenie Karty kwalifikacji do świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej pacjentów dorosłych.

Zwiększy się dostęp do opieki paliatywnej i hospicyjnej

Jak podkreśla Ministerstwo Zdrowia, nowe przepisy mają na celu dostosowanie przepisów do aktualnej wiedzy medycznej, rozszerzenie katalogu jednostek chorobowych kwalifikujących do leczenia, uszczegółowienie kryteriów kwalifikacji do świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz poprawienie jakości udzielanych świadczeń. 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej

AS

Źródło: RCL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz