Dobra strategia, ale co z konkretnymi działaniami?

31 Stycznia 2018, 15:06 Pielęgniarki pielęgniarka

W BIP Ministerstwa Zdrowia została opublikowana długo oczekiwana „Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce”. To bardzo dobra diagnoza i analiza pielęgniarstwa, ale terminy w niej zawarte czynią ten dokument zaleceniami dla naszych wnucząt – mówi dla PolitykaZdrowotna.com Krystyna Ptok, przewodnicząca OZZPiP.

Dokument ten określa kierunki działań, jakie należy podjąć, aby zapewnić wysoką jakość, bezpieczeństwo i dostęp do opieki pielęgniarskiej dla pacjentów. Minister zdrowia, podejmując decyzje dotyczące organizacji i funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce – w szczególności w obszarze pielęgniarstwa i położnictwa, będzie uwzględniał propozycje działań Zespołu określone w Strategii, mając na uwadze możliwości i zasoby (m.in. finansowe) budżetu państwa oraz systemu ochrony zdrowia – obiecuje resort zdrowia.

Diagnoza dobra, ale zbyt długi czas realizacji

Dokument ten nie spełnia naszych oczekiwań – mówi nam Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. – I chociaż jest to dokładna i dobra diagnoza, to jednak czas wdrażania zawartych w niej propozycji czyni jego beneficjentami nasze wnuki. Mało jest ponadto treści o wynagrodzeniach, a niektóre treści wręcz deprecjonują środowisko i na pewno nie wpłyną na pozyskanie i uatrakcyjnienie zawodu – dodaje.

Minister zdrowia zauważył problemy środowiska

Związkowcy widzą nadzieję w ministrze zdrowia, bo – jak twierdzą – ten zauważa ich problemy i ma zastanowić się nad szybszą realizacją niektórych zaleceń strategii. Na pewno trzeba pójść w kierunku właśnie pozyskiwania ludzi do pracy w zawodzie – wyjaśnia Ptok.- nadal mamy najniższy wskaźnik zabezpieczenia pielęgniarek dla pacjentów, a przy założeniach zawartych w strategii, obawiamy się, że może się jeszcze obniżyć. Jako związek daliśmy propozycje zapisów legislacyjnych, w zeszłym roku przygotowaliśmy propozycję urlopu dodatkowego dla pielęgniarek powiązanego ze stażem pracy. A na spotkaniu z nowym ministrem zdrowia złożyliśmy propozycję przeprowadzenia badań stanu zdrowia i zagrożenia nowotworami, które są ściśle związane z systemem zmianowym pracy pielęgniarek i położnych – wymienia.

Z. Małas: winniśmy się skupić na strategii na najbliższe trzy lata

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Zofia Małas, podobnie, jak związkowcy twierdzi, że strategia powinna się skupić na planowaniu na najbliższe trzy lata i należy ją przyspieszyć. Należy także zastanowić się nad odmłodzeniem zawodu, a przy tym uatrakcyjnić go tak, by studenci pielęgniarstwa i położnictwa chcieli pracować – mówi nam Zofia Małas, prezes NRPiP. – Podczas spotkania z ministrem zdrowia, Łukaszem Szumowskim rozmawialiśmy zwłaszcza na temat określenia właściwej liczby oraz kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych w poszczególnych zakresach świadczeń gwarantowanych, kwestii płac, a w tym m.in zablokowania mechanizmów pozwalających na wykorzystywanie środków z dodatku 4x400zł do regulowania płacy minimalnej przez podmioty lecznicze. Także o wpisaniu kadr pielęgniarek w oddziały szpitalne, o poprawie warunków płacy. Ale najważniejsze to, że dokument Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa wymaga natychmiastowego wdrożenia, aktualizacji harmonogramu, a przede wszystkim jego skrócenia.

P.Warczyński: Dokument dobry, ale do dopracowania

Dobrze, że taki dokument powstał, ale wiem, że są zarzuty, że na przykład nie ma w nim zbyt wiele o finansowaniu, choć tutaj można przypuszczać, że twórcy strategii wzięli pod uwagę ustawę o minimalnym wynagrodzeniu – mówi PZ Piotr Warczyński, były wiceminister zdrowia. – Dokument na pewno wymaga dopracowania i powinien podlegać dalszym negocjacjom, być na bieżąco aktualizowany – dodaje.

O obawach środowiska pielęgniarek i położnych związanych z dokumentem „Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce” pisaliśmy tutaj

Dokument jest dostępny pod linkiem: http://www.mz.gov.pl/wp-content/uploads/2018/01/dokument_strategia-rozwoju-pielegniarstwa-i-poloznictwa-w-polsce_do-wyslania.pdf

Janusz Maciejowski

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz