Ratownik medyczny jak policjant i strażak? MZ broni upaństwowienia

06 Lutego 2018, 9:58

Ustawa ma na celu wykorzystanie potencjału podmiotów publicznych. Zwiększy się też bezpieczeństwo pacjentów. W ten sposób Ministerstwo Zdrowia uzasadnia zmiany w ratownictwie medycznym i podkreśla, że działalność ratowników powinna być gwarantowana przez państwo, tak jak ma to miejsce w przypadku policji i straży pożarnej. Dziś zmianami w PRM zajmie się sejmowa Komisja Zdrowia.

Jak podkreśla resort zdrowia, dzięki temu, że zadania z zakresu ratownictwa medycznego będą realizowały podmioty z większościowym udziałem kapitału publicznego, nie będzie sytuacji, w której jakikolwiek podmiot leczniczy realizujący te świadczenia odmówi zawarcia umowy z płatnikiem.

Publiczne znaczy bezpieczne?

Gwarantem tego mają być samorządy terytorialne, które w większości są organami założycielskimi dla publicznych dysponentów zespołów ratownictwa medycznego i są odpowiedzialne za bezpieczeństwo zdrowotne osób zamieszkujących podległy im teren.

Jak zapewnia MZ, zasoby podmiotów leczniczych z większościowym udziałem kapitału publicznego pozwalają całkowicie zabezpieczyć świadczenia ratownicze w Polsce (również tam, gdzie działają podmioty niepubliczne). Aby jednak zminimalizować ryzyko niezabezpieczenia świadczeń ratowniczych przez podmioty publiczne, ustawa dopuszcza możliwość zawarcia umów z podmiotami niepublicznymi do końca 2020 r.

Pozostałe służby ratownicze (Państwowa Straż Pożarna i Policja) są instytucjami o charakterze publicznym, a ich działalność jest gwarantowana przez państwo. Ratownictwo medyczne na tle tych służb stanowi wyjątek – co wymaga naprawy – wskazuje MZ.

Kompleksowe zmiany

Zmiany w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym, którymi dziś zajmie się sejmowa Komisja Zdrowia, oprócz „upaństwowienia” PRM zakładają także:

  • umiejscowienie dyspozytorni medycznych w strukturze urzędów wojewódzkich (wojewoda odpowiada za system powiadamiania ratunkowego i system Państwowe Ratownictwo Medyczne na swoim terenie),
  • tworzenie dużych rejonów operacyjnych, objętych świadczeniami realizowanymi w ramach jednej umowy z NFZ (podmioty niepubliczne nie mają takiej zdolności),
  • wprowadzanie w jak najszerszym zakresie umów o pracę z personelem medycznym systemu PRM,
  • monitorowanie działalności systemu na poziomie centralnym.

Początek posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia o godz. 12.

AS

Źródło: MZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz