Solidarność: potrzebna pilna nowela ustawy o płacach minimalnych w zdrowiu

07 Lutego 2018, 11:08

W ubiegłym tygodniu w warszawskiej siedzibie Komisji Krajowej odbyło się wspólne posiedzenie Rad Sekretariatu Ochrony Zdrowia i Krajowej Sekcji Służby Zdrowia. W obradach wziął udział Minister Zdrowia Łukasz Szumowski. Co ustalono?

Maria Ochman w imieniu Krajowej Sekcji Służby Zdrowia podkreśliła, że absolutnym priorytetem jest obecnie pilne przedstawienie przez stronę rządową znowelizowanego projektu ustawy ,,o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego...” w którym żadna grupa zawodowa zatrudniona w podmiotach leczniczych nie zostanie pominięta. Przypomniała, iż NSZZ Solidarność zrzesza i reprezentuje wszystkie grupy zawodowe zatrudnione w ochronie zdrowia i to obliguje nas do takiego stanowiska. Jako konieczne uznała również reaktywowanie działań Zespołu Trójstronnego przy Ministrze Zdrowia, co w sposób znaczący udrożni relacje na linii ministerstwo – strona społeczna.

Zmiany w ratownictwie medycznym

Dariusz Mądraszewski – Krajowa Sekcja Pracowników Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego – zwrócił uwagę na konieczność zmian w zapisach nowelizowanej ustawy ,,o Państwowym Ratownictwie Medycznym”. Podkreślił, że w obecnie przedstawionym projekcie jest wiele złych zapisów dotyczących pracowników pogotowia ratunkowego, a złe rozwiązania ustawowe powodują odpływ dobrze wykształconych kadr. Przyłączył się także do zdania Przewodniczącej Ochman dotyczącego reaktywowania Zespołu Trójstronnego.

Reforma sanepidu

Piotr Majcher z Krajowej Sekcji Pracowników Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych mówił o niepokojach w jego środowisku w związku z próbą wyprowadzenia zadań badania żywności ze struktur Państwowej Inspekcji Sanitarnej Duży problem stanowi bardzo niskie finansowanie Inspekcji i to należałoby w znaczący sposób poprawić. Za niezbędne dla skutecznego działania Inspekcji konieczne jest jej pionowe podporządkowanie Ministerstwu Zdrowia.

Uzdrowiska

Zdzisław Skwarek – Przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Uzdrowisk Polskich, również nawiązał do konieczności reaktywowania Zespołu Trójstronnego. W przypadku uzdrowisk oprócz strony ministerialnej i związkowej istotną rolę odgrywają także jednostki samorządowe. Mówił także o zbyt niskim poziomie finansowania uzdrowisk oraz o konieczności ustawowego zabezpieczenia uzdrowisk przed ewentualną prywatyzacją. Wskazał, że w czasie prac zespołu problemowego przygotowany został raport na temat lecznictwa uzdrowiskowego.

Uszczelnianie systemu

W posumowaniu przewodnicząca Maria Ochman zaapelowała do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, aby pilnie przyjąć plan koniecznych reform - w tym konieczne działania uszczelniające system finansowania. Podkreśliła, że Ministerstwo powinno postawić na dialog i swoimi decyzjami pozyskiwać kolejne grupy zawodowe. – To jest nasza oferta dla Pana i całego Ministerstwa Zdrowia – stwierdziła na zakończenie.

Zdrowie na Radzie Dialogu Społecznego

16 lutego odbędzie się plenarne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego, podczas którego wróci temat aktualnych problemów w ochronie zdrowia.

AS

Źródło: KSSZ NSZZ Solidarność

Foto: KSSZ NSZZ Solidarność

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz