Fundusz wprowadza ułatwienie w POZ. Jakie?

09 Lutego 2018, 9:56

Prezes NFZ podpisał nowe zarządzenie w sprawie realizacji umów w POZ. Czego dotyczy zmiana?

NFZ wprowadza zmiany do zarządzenia w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Zmiana polega na wykreśleniu (z załącznika nr 4 do umowy) wyrazów: „pieczątki i podpisu dyrektora jednostki”. Oznacza to, że nie będzie konieczności potwierdzania przez dyrektorów domów pomocy społecznej, placówek socjalizacyjnych, interwencyjnych lub resocjalizacyjnych liczby podopiecznych objętych świadczeniami lekarza lub pielęgniarki poz.

Jak podkreśla Fundusz, ma to ułatwić realizację umów w POZ gwarantując jednocześnie możliwość monitorowania i kontrolowania udzielania przedmiotowych świadczeń opieki zdrowotnej. 

Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

AS

Źródło: NFZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz