Są zmiany w projekcie ustawy o produktach kosmetycznych

09 Lutego 2018, 11:14

Jak informuje KPRM, w połowie lutego projektem ustawy o produktach kosmetycznych zajmie się Komisja Prawnicza. Po konsultacjach do projektu zostały wprowadzone zmiany. Czego dotyczą?

Uwagi do projektu ustawy o produktach kosmetycznych zgłosiła m.in. Izba Gospodarcza Farmacja Polska, Konfederacja Lewiatan, Naczelna Izba Aptekarska i Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego.

Dokumentacja w języku polskim i angielskim

Podstawowym problemem zgłoszonym przez stronę społeczną w trakcie konsultacji była propozycja przepisu wprowadzającego obowiązek przedstawiania przez przedsiębiorców organom nadzoru dokumentacji produktu kosmetycznego w języku polskim. Przedsiębiorcy wskazywali, że dokumentacja taka jest zwykle obszerna, gdyż może zawierać szczegółowe dane literaturowe dotyczące właściwości toksykologicznych substancji.

W trakcie konferencji uzgodnieniowej przyjęto rozwiązanie kompromisowe i doprecyzowano, że dokumentację produktu, w zależności od części, będzie się sporządzało w języku polskim i angielskim.

Wykaz zakładów niedostępny publicznie

Przedsiębiorcy wskazywali również na wątpliwości związane z rejestracją zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne przez właściwego terenowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. W wyniku uzgodnień, wprowadzona została możliwość przesyłania wniosków w postaci elektronicznej. Wprowadzono też regulację precyzującą, że wykaz zakładów służy monitorowaniu przestrzegania zasad dobrej praktyki produkcji produktów kosmetycznych i nie jest dostępny publicznie.

Obniżono część kar

W trakcie konsultacji zgłoszone zostały również uwagi dotyczące wysokości proponowanych kar za nieprzestrzeganie przepisów projektowanej ustawy. W trakcie konferencji uzgodnieniowej uzgodniono obniżenie niektórych z tych kar.

Komisja Prawnicza w KPRM zajmie się poprawionym projektem ustawy 16 lutego br. 

Projekt ustawy o produktach kosmetycznych

AS

Źródło: RCL

Foto: Wikipedia

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz