Gabinet Cieni BCC ocenił działania MZ. Jakie wnioski?

09 Lutego 2018, 13:51

Przedstawienie założeń do ustawy o Narodowej Służbie Zdrowia, ponadpartyjna debata o finansowaniu ochrony zdrowia i wypracowanie rozwiązań dotyczących braków kadrowych. To kwestie, którymi – według Gabinetu Cieni BCC – powinien zająć się rząd w pierwszej kolejności. 

Dziś odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Gospodarczego Gabinetu Cieni Business Centre Club. Ministrowie gabinetu cieni przedstawili rekomendacje na 2018 r. oraz podsumowali działania rządu w IV kwartale 2017 r. Co ustalono w kwestii zdrowia?

PRIORYTETY – jakie działania i dlaczego powinien podjąć rząd w danym obszarze

 • Przedstawienie zapowiadanych od początku 2017 roku przez Ministerstwo Zdrowia założeń do ustawy o Narodowej Służbie Zdrowia, która ma określać zasady funkcjonowania i finansowania systemu ochrony zdrowia. Nadal niezwykle ważne jest, szczególnie w sytuacji nowego premiera i nowego ministra zdrowia, poznanie szczegółowych intencji rządu dotyczących proponowanych przez rząd zmian. Od tej właśnie ustawy o Narodowej Służbie Zdrowia, która powinna być swoistą wizją i strategią systemu ochrony zdrowia, powinny rozpocząć się 2 lata temu prace ministerstwa zdrowia.
 • Przeprowadzenie ponadpartyjnej debaty na temat finansowania ochrony zdrowia i możliwości zwiększenia nakładów na nią z udziałem przedstawicieli interesariuszy rynku ochrony zdrowia. Wzrost nakładów do 6 proc. PKB do 20125 roku jest dalece niewystarczający i nie gwarantuje bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków.
 • Wypracowanie systemowych rozwiązań w zakresie narastających problemów i niedoborów kadrowych w ochronie zdrowia. Coraz bardziej starzejące się kadry lekarskie i pielęgniarskie, obniżenie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, spadek o 10% kandydatów na stacjonarne studia medyczne, brak zachęt do wybierania deficytowych specjalizacji przez rezydentów oraz niskie zarobki w ochronie zdrowia będą tylko problem niedoborów wśród lekarzy i pielęgniarek dalej pogłębiać. Polska posiada najniższy w krajach OECD wskaźnik pielęgniarek i położnych na 1000 mieszkańców, czyli 5,2, podczas gdy średnia europejska wynosi 9,4. Na 135 tys. lekarzy wykonujących zawód, aż 35 tys. to osoby po 60-tym roku życia.

Działania zasługujące na aprobatę

 • Wskazanie przez premiera Mateusza Morawieckiego w swoim expose zdrowia jako priorytetu państwa, co jest przełomem w podejściu dotychczasowych premierów do ochrony zdrowia. Zdrowie zostało uznane za sprawę „pierwszą i arcyważną”. Żaden z poprzedników premiera Morawieckiego po 1989 roku nie wskazywał tej sfery życia i gospodarki, tak ważnej dla każdego Polaka, jako tak wysoki priorytet swoich działań.
 • Mianowanie nowego ministra zdrowia pana Łukasza Szumowskiego jest również potwierdzeniem nowego podejścia rządu do rozwiązywania nabrzmiałych problemów w ochronie zdrowia. Otwartość ministra na dialog ze środowiskiem, poparta wznowionymi rozmowami z rezydentami oraz spotkania ministra z przedstawicielami różnych organizacji, są póki co optymistycznym symptomem.
 • Przedstawienie przez nowego ministra zdrowia swoich priorytetów na najbliższe 2 lata tj. innowacyjności, informatyzacji, efektywności, dialogu i odbiurokratyzowania ochrony zdrowia. Gospodarczy Gabinet Cieni od wielu lat wskazywał miedzy innymi na konieczność nadania odpowiedniej rangi zagadnieniom innowacyjności w ochronie zdrowia, zarówno tej produktowej jak i organizacyjnej. Ministerstwo zdrowia powinno też rozważyć kontynuację prac zespołu ds. innowacyjności i wziąć pod uwagę dotychczasowe efekty jej prac.
 • Wprowadzenie monitorowania przez ministerstwo zdrowia skutków funkcjonowania ustawy o sieci szpitali z października 2017 roku, która to ustawa budziła i budzi wiele kontrowersji w środowisku ochrony zdrowia. Największe obawy to pozostanie poza siecią 360 szpitali oraz wyłączenie z sieci wielu prywatnych placówek ochrony zdrowia, jak również specjalistycznych, jednoprofilowych jednostek. Ze względu na problem starzejącego się w szybkim tempie społeczeństwa, niepokoi również fakt nieuwzględnienia w poziomach szpitali samodzielnych oddziałów geriatrycznych. Jak poinformowała w styczniu wiceminister Katarzyna Głowala nie jest wykluczona nowelizacja ustawy. Należy podkreślić fakt, że był to jeden z priorytetów dla Ministerstwa Zdrowia wskazanych w ocenie działań Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC za III kwartał 2017 r.
 • Prowadzenie przez Ministerstwo Zdrowia rozmów z Bankiem Światowym na temat restrukturyzacji zadłużenia systemu zdrowia i pomysł powołania Agencji ds. Restrukturyzacji. Pan minister Łukasz Szumowski powinien nadać odpowiednio wysoką rangę tym rozmowom i jak najszybciej doprowadzić do utworzenia Agencji ds. Restrukturyzacji. Temat zadłużenia ochrony zdrowia od szeregu lat pozostaje nie załatwiony i pogłębia się w niepokojący sposób w ostatnich latach, sięgając aktualnie kwoty zobowiązań w wysokości 11,3 mld zł. Wymaga on jak najszybszych rozwiązań systemowych regulujących ten aspekt finansowania ochrony zdrowia i zapobiegających na przyszłość takiemu zadłużaniu się placówek ochrony zdrowia.

Zagrożenie dla gospodarki i przedsiębiorców:

 • Nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, której wejście w życie zaplanowane jest 1 stycznia 2019 roku, zakładająca „upaństwowienie” systemu ratownictwa medycznego. Taki zwrot w obowiązujących przepisach oznacza dyskryminację i eliminację niepublicznych świadczeniodawców wykonujących dotychczas tego typu świadczenia, brak stabilności przepisów prawa w Polsce i prowadzi do podważania zaufania do państwa.
 • Kolejny rok bardzo niskiej pozycji Polski w europejskim rankingu ochrony zdrowia EHCI. Wprawdzie liczba przyznanych punktów wzrosła z 564 do 584 punktów na 1000 możliwych i mamy o 2 miejsca lepszą lokatę, to jednak nie ma powodów do satysfakcji. Awans zawdzięczamy załamaniu systemu ochrony zdrowia w Grecji i brak, w ubiegłym roku, w klasyfikacji Cypru. W rankingu lepsze od nas okazały się Albania i Czarnogóra. Ranking, uważany za standard branżowy monitorowania opieki zdrowotnej, dostarcza nam co roku cennej wiedzy o najlepszych europejskich wzorcach opieki zdrowotnej. Konieczna była i jest nadal wnikliwa jego analiza oraz wypracowanie programu naprawczego i jego wdrożenie. W praktyce gospodarczej, jeżeli organizacja znajduje się w kryzysowej sytuacji konieczne jest wprowadzenie programu naprawczego, który poprzedza szczegółowa analiza istniejącej sytuacji i jej przyczyn. Niestety, do tej pory, mimo naszych rekomendacji i apelów, Ministerstwo Zdrowia nie wykonało tego ważnego zadania. Naszym zdaniem, wskazane jest by program takich działań naprawczych odnosił się zarówno do perspektywy krótkookresowej, gdzie efektów można się spodziewać kosztem niewielkich nakładów finansowych, jak również dotyczył dłuższej perspektywy, wymagającej większych nakładów do poprawienia określonych wskaźników tego rankingu, tak ważnych dla nas wszystkich.
 • Najlepiej uczyć się na cudzych błędach i czerpać inspirację ze sprawdzonych wzorców. Raporty EHCI z poprzednich lat podkreślają miedzy innymi, że system ochrony zdrowia bez kolejek jest z natury tańszy niż ten z listą oczekujących pacjentów. Przykład holenderski (Holandia jest od wielu lat liderem tego rankingu), daje natomiast inną, jasną lekcję: „odsuńcie polityków i innych amatorów od podejmowania decyzji w ochronie zdrowia”.
 • Opóźnienia w pracach nad projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo Farmaceutyczne i nowelizacji ustawy refundacyjnej.
 • Brak kontynuacji reformy koszyka świadczeń gwarantowanych, który od wielu lat nie był przeglądany i weryfikowany pod względem dostępności środków finansowych. Uporządkowanie koszyka powinno być działaniem niezbędnym przed podjęciem decyzji o zwiększeniu finansowania ochrony zdrowia. 

AS

Źródło: BCC

Foto: BCC

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz