Co piąta organizacja pacjencka zarejestrowana na Mazowszu

13 Lutego 2018, 9:54

Niemal co piąta organizacja zajmująca się ochroną zdrowia (19 proc.) jest zarejestrowana na terenie województwa mazowieckiego. Jest tam zlokalizowanych ok. 1400 takich podmiotów. Drugim regionem z  największą liczbą takich organizacji jest województwo śląskie (821 podmiotów) – wynika z raportu Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. 

Najmniej organizacji zajmujących się ochroną zdrowia działa w województwach opolskim (153) i świętokrzyskim (202).

Rozkład geograficzny

Podobnie przedstawia się rozkład geograficzny organizacji działających na rzecz pacjentów. 16 proc. z nich to organizacje z Mazowsza (240 podmiotów), a 13 proc. – ze Śląska. Najmniej organizacji zajmujących się pacjentami działa w regionach opolskim (29 organizacji) oraz lubuskim (33 organizacje). Liczba organizacji zajmujących się ochroną zdrowia oraz organizacji działających na rzecz pacjentów ma ścisły związek z  populacją danego regionu. Wyraźniejszy obraz ich zagęszczenia na danym terenie można uzyskać, zestawiając ich liczebność z liczbą mieszkańców.

Przede wszystkim duże miasta

Większość organizacji zajmujących się ochroną zdrowia i organizacji działających na rzecz pacjentów działa w miastach powyżej 200 tys. mieszkańców (odpowiednio 45 proc. i 40 proc.). W małych ośrodkach miejskich, liczących nie więcej niż 50 tys. mieszkańców, takich organizacji jest więcej niż w miastach średniej wielkości liczących 50–200 tys. mieszkańców.

AS

Źródło: Raport Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej i Stowarzyszenia Klon/Jawor pt.: „Organizacje pacjentów w Polsce. Struktura. Aktywności. Potrzeby”.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz