MZ zaostrza przepisy dotyczące oceny inwestycji (IOWISZ)

13 Lutego 2018, 15:43 kasa pieniądze

Jest nowa wersja przepisów dotyczących oceny inwestycji planowanych przez placówki zdrowotne. O wiele częściej będą korzystać z IOWISZ-a. Pomysł nie podoba się m.in. resortom spraw wewnętrznych oraz obrony narodowej. 

Przez lata kwestia inwestycji w budowę nowych placówek czy zakup sprzętu była nieuregulowana. Sąsiadujące ze sobą szpitale kupowały np. ten sam drogi sprzęt diagnostyczny, a potem nie miały kontraktu na jego wykorzystanie lub umowa z NFZ opiewała na na tyle niskie kwoty, że sprzęt był w niewielkim stopniu wykorzystywany. Zwróciła nam na to uwagę Komisja Europejska, wymagając poprawy. O marnotrawieniu publicznych środków wspominały też raporty NIK

Zmianę w tym zakresie wprowadził obecny rząd. IOWISZ, czyli Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia, to system, który ma poprawić efektywność wydawania unijnych pieniędzy sprawdzając czy inwestycja je zgodna m.in. z mapami potrzeb zdrowotnych. Początkowo za progi wymagające oceny inwestycji ustalono 3 mln zł dla inwestycji szpitalnych oraz 2 mln zł dla opieki ambulatoryjnej, czyli przychodni specjalistycznych. Kwoty te dotyczą łącznych nakładów na inwestycję w skali dwóch kolejnych lat.

Lada dzień na rządzie stanie jednak nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, która rozszerzy wymóg uzyskania oceny z IOWISZ i jeśli chodzi o kwoty i o typy placówek (nie będzie ograniczać się do szpitali, AOS i POZ). Na stronach RCL opublikowano najnowszą wersję przepisów przygotowaną do przyjęcia przez rząd. 

Placówki ubiegające się o dotacje udzielone przez ministra, centralny organ administracji rządowej albo wojewodę na remont lub zakup sprzętu, będą musiały mieć ocenę inwestycji niezależnie od tego, jakiej wartości jest projekt. 

Bez wyłomów w przepisach dla MON

O to, by zapisy projektu zmienić wnioskowało m.in. Ministerstwo Obrony Narodowej. Chciał, by inwestycje w wojskowe placówki wyłączone zostały z regulacji. MZ jednak odrzuciło tę uwagę podkreślając, że proponowana zmiana stanowiłaby wyłom w przepisach. Ponadto nie negując istotnego znaczenia podmiotów leczniczych, dla których podmiotem jest Minister Obrony Narodowej, w czasie wojny, resort zdrowia zwrócił uwagę na to, że  w czasie pokoju placówki te są finansowane z NFZ i realizują zadania na zasadach analogicznych jak inne podmioty lecznicze. 

Każda inwestycja, nawet poniżej 1 mln zł

Z kolei Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zwrócił uwagę, że w wersji projektu skierowanej do konsultacji wpisane było, że ocenie nie podlegają inwestycje ubiegające się o dotację państwową w wysokości poniżej 1 mln zł. A kolejna wersja nie wskazuje progu, przekroczenie którego powoduje konieczność uzyskania opinii o celowości inwestycji. To oznacza, że wojewoda lub minister zdrowia mieliby opiniować każdą, a to opóźni inwestycje, zwłaszcza że teraz większość ma mniejszą niż 1 mln zł wartość.

MZ argumentuje, że każda inwestycja związana z wydatkowaniem publicznych pieniędzy powinna zostać oceniona, be względu na jej zakres czy obszar działania podmiotu. Chodzi bowiem o selekcje inwestycji, odsianie tych niecelowych np. w sprzęt, w sytuacji braku wyspecjalizowanej kadry czy zakontraktowanych świadczeń. Ministerstwo zwraca uwagę, że np. utworzenie nierentownego oddziału może powodować powstanie deficytu szpitala w przypadku nieuzyskania zakontraktowania zdrowotnych. 

MZ: spowolnienia nie będzie

W ocenie resortu zdrowia poszerzenie zakresu opiniowania oraz zniesienia pułapu wartości inwestycji nie spowoduje spowolnienia inwestycji w ochronie zdrowia, także dotyczących sprzętu, czy aparatury wysokospecjalistycznej (wyrobów medycznych).

- W praktyce decyzja o tym, czy wystąpić z wnioskiem zapada na względnie wczesnym etapie projektowania inwestycji i procedura w tym względzie jest na swój sposób "kalkulowana" jako konieczna do przeprowadzenia w toku etapu poprzedzającego faktyczne wykonanie inwestycji (względnie w ramach już realizowanej inwestycji), z uwzględnieniem czasu na przeprowadzenie procedury - tłumaczy ministerstwo. I dodaje, że zwłaszcza tam, gdzie posiadanie pozytywnej opinii (przedsięwzięcia dofinansowywane ze środków europejskich), jak i tam, gdzie posiadanie takiej opinii jest wysoce pożądane, wiążąc się z pewnym benefitem (np. punktami w konkursie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych) w ramach prowadzonych konkursów o wybór ofert o realizację świadczeń opieki zdrowotnej, złożenie wniosku o wydanie omawianej opinii i jej uzyskanie musi się dokonać w ramach terminów przewidzianych dla procedury konkursowej. - Innymi słowy konkursy, w jakich inwestorzy biorą udział, determinują maksymalne terminy, w jakich podmioty powinny takie opinie ostatecznie uzyskać - twierdzi MZ. 

W nowym szpitalu - ocena każdego oddziału

Nowelizacja ustawy ma też na celu ograniczenie sytuacji, w których placówki mając w planach złożone inwestycje składały wnioski dla poszczególnych części jednej inwestycji lub przedstawiały uzasadnienie tylko dla części inwestycji. 

Wniosek będzie musiał zawierać wyodrębnioną informację o częściach inwestycji mających służyć udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie wskazanych lekarskich dziedzin medycyny, wraz z informacją o szacowanej wartości tych części inwestycji. - Omawiana informacja pozwoli w sposób bardziej kompleksowy i wnikliwy oceniać inwestycje o wysokim stopniu dywersyfikacji udzielnych świadczeń opieki zdrowotnej. Jest to konieczne w przypadku inwestycji złożonych, takich jak budowa nowego szpitala, gdzie osobno jest oceniana celowość poszczególnych oddziałów z uwzględnieniem potrzeb zdrowotnych w poszczególnych zakresach na danym obszarze - stwierdza MZ.

Opłaty niektórym wzrosną

Co do zasady wysokość opłaty za wydanie oceny inwestycji pozostawia się na niezmienionym poziomie 4 tys. zł, jednak w przypadku inwestycji dotyczących więcej niż jednej lekarskiej dziedziny medycyny w nowelizacji zaproponowano, aby za drugą i kolejne dziedziny medycyny opłata była powiększana o 1 tys. zł od każdej. 

Jednocześnie jest proponowana również niższa opłata w wysokości 2 tys. zł dla inwestycji o wartości do 1 mln zł.

AK

Najnowsza wersja projektu dostępna jest tutaj:  10-18-18 1.1.projekt.pdf

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

beneficjent IOWISZa Wtorek, 05 Czerwca 2018, 23:21
(np. punktami w konkursie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych) w ramach prowadzonych konkursów o wybór ofert o realizację świadczeń opieki zdrowotnej, złożenie wniosku o wydanie omawianej opinii i jej uzyskanie musi się dokonać w ramach terminów przewidzianych dla procedury konkursowej.


nie róbcie z ludzi idiotów
wnioskowałem przy nowelizacji - ministerek nawet nie raczył puścić baka a co dopiero ustosunkować sie do problemu