Ważne! Umowy na AOS aneksowane na rok. MZ planuje przesunąć konkursy

14 Lutego 2018, 13:43

Umowy NFZ w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) wygasnąć mają w połowie tego roku. Jak dowiedziała się PolitykaZdrowotna.com minister zdrowia poważnie rozważa wydłużenie ich o rok. To przesunęłoby w czasie ewentualną rewolucję dla pacjentów i placówek medycznych w razie konkursów. 

1 października 2017 r. ruszyła sieć szpitali, a wprowadzając ją przewidziano, że umowy na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną realizowane w placówkach poza siecią będą wydłużone do 30 czerwca 2018 r. To oznaczałoby ogłoszenie konkursów we wszystkich oddziałach NFZ, przygotowanie gigantycznej dokumentacji i ocenę ofert tysięcy świadczeniodawców. Tymczasem kadry Funduszu są ograniczone i na dodatek, wszystkie oddziały NFZ poza Pomorskim, muszą też w tym roku zrobić konkursy dla szpitali niezakwalifikowanych do sieci. Byłoby bardzo ciężko. Na dodatek można spodziewać się, że wiele placówek nie zgodzi się z wynikami konkursu i będzie składać odwołania. 

Jak działa sieć?

Za przesunięciem konkursów przemawia też fakt, że po zaledwie paru miesiącach trudno ocenić jak działa sieć szpitali i inicjatywa przyszpitalnych poradni specjalistycznych. Na ile są w stanie przejąć zadania innych poradni? Czy będą w stanie za zaproponowane przez Fundusz składki ściągnąć wystarczające rzesze specjalistów? Podobno brak możliwości podsumowania działania sieci już teraz, przed konkursami, jest powodem, dla którego minister Łukasz Szumowski chce przesunąć ogłaszanie konkursów. 

Spokój pacjentów - bezcenny

Przesuwanie ogłoszenia konkursów to już tradycja i sięgał po nie tez poprzedni rząd. Z jednej bowiem strony są nowe placówki, które liczą na kontrakt, z drugiej jednak nie do przewidzenia jest kto w konkursie wygra a kto przegra. A to oznacza poważne przetasowania, rzesze pacjentów, których trzeba by przepisywać do kolejek w nowych miejscach, czasem wręcz w innych miejscowościach. I to przed samorządowymi wyborami - czyli w okresie bardzo wrażliwym politycznie. Takie zmiany powodują niezadowolenie wyborców, ale tez można spodziewać się dużych nacisków ze strony lokalnych działaczy, by w ich okręgu placówki nie tylko nie straciły umów, ale wręcz by dostępność świadczeń i finansowanie np. gminnych poradni się zwiększyło. 

Pieniądze

Przesunięcie ogłoszenia konkursów to też potencjalnie mniejszy problem ze względów finansowych. By pogodzić interesy sieci i i placówek spoza sieci, upraszczając - nie wyciąć części świadczeniodawców - potrzebne są dodatkowe środki finansowe. Te, które mają być już w tym roku, częściowo już są rozdysponowane (planowane zakupy sprzętu, podwyżki). Poza tym wszyscy liczą na to, że stawki dla AOS zostaną podniesione. 

Jakie terminy wpisano w ustawie dotyczącej sieci 

Art. 6. 1. Na wniosek dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, za zgodą świadczeniodawcy, obowiązywanie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:

1) leczenia szpitalnego, świadczeń wysokospecjalistycznych, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej, programów lekowych, leków stosowanych w chemioterapii oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, realizowanych w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy – może zostać przedłużone na okres nie dłuższy niż do dnia 30 września 2017 r.;

2) opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie dotyczącym świadczeń, które nie zostaną objęte umowami zawartymi na podstawie art. 159a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, realizowanych w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy – może zostać przedłużone na okres nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2018 r.;

3) ratownictwa medycznego realizowanych w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy – może zostać przedłużone na okres nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2018 r.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, dyrektor właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia kieruje do wszystkich świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie, o którym mowa w ust. 1, które nie zostały wypowiedziane na dzień nadania wniosku.

Aleksandra Kurowska

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Joe Black Środa, 14 Lutego 2018, 15:07
A PSYCHIATRA WLADZOM PANSTWA BY SIE NIE PRZYDAL???