MZ: Pilna ustawa w związku z wdrożeniem e-recepty

15 Lutego 2018, 8:51

Do Komitetu Stałego Rady Ministrów pod koniec stycznia trafił pilny projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia, w związku z wdrożeniem e-recepty. Projekt zakłada zmiany w kilku obowiązujących dziś ustawach.

Z uwagi na pilny charakter sprawy, Ministerstwo Zdrowia zwróciło się z prośbą do KPRM o zastosowanie trybu odrębnego polegającego na odstąpieniu od uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania w stosunku do projektu ustawy o zmianie innych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty.

W projekcie znalazły się przepisy dotyczące recept:

  • Modyfikacja niektórych przepisów regulujących kwestie związane z wystawianiem zapotrzebowań przez podmioty wykonujące działalność leczniczą;
  • Modyfikacja, względnie dodanie przepisów regulujących kwestie związane z wystawianiem, realizacją i kontrolą recept (w tym tych wystawianych w postaci elektronicznej) i sprawozdawczości aptek do Narodowego Funduszu Zdrowia;
  • Umożliwienie wystawiania recepty bez osobistego kontaktu osoby wystawiającej receptę z pacjentem;
  • Zmiany w zakresie sposobu podpisywania elektronicznej dokumentacji medycznej.

ale także inne zmiany:

  • w zakresie zdalnego wystawiania recept;
  • w ustawie o refundacji leków związanych z receptami. Zmiany te polegają na dodaniu do tej ustawy nowych artykułów, do których zostanie przeniesiona część przepisów zawartych w akcie wykonawczym.
  • w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. Regulacja ta ma na celu zmianę sposobu podpisywania elektronicznej dokumentacji medycznej przez umożliwienie wykorzystania sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS na potrzeby podpisywania elektronicznych zwolnień lekarskich.

Projekt zakłada też zmiany m.in. w ustawie o zawodzie felczera, w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawie Prawo Farmaceutyczne i ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 


Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty

 

AS

Źródło: RCL

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz