RPD alarmuje GIS: Tornistry ważą za dużo

15 Lutego 2018, 9:17

Ten problem, wedle mojej wiedzy, był i jest bardzo poważny i wszechobecny – mówi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odnosząc się do problemu ciężkich tornistrów. I przypomina: Tornister z wyposażeniem nie powinien ważyć więcej niż 10 proc. wagi jego posiadacza. W wystąpieniu do Głównego Inspektora Sanitarnego Marka Posobkiewicza Rzecznik zwraca się o kolejną diagnozę sytuacji.

Problem zbyt ciężkich uczniowskich tornistrów Rzecznik Praw Dziecka podnosi od 2003 roku. Dzięki współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym, został wprowadzony prawny obowiązek zapewnienia uczniom możliwości pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych, realizowany od roku szkolnego 2009/2010. Ostateczny termin wykonania tego wymogu – w odniesieniu do szkół ponadgimnazjalnych – wyznaczono rok szkolny 2012/2013.

Od tamtej pory minęło pięć lat, problem nie został jednak rozwiązany. Nadal otrzymuję informacje, że nie wszystkie szkoły respektują powyższy przepis – zwraca uwagę Marek Michalak.

Problem jest coraz większy

Rzecznika niepokoi fakt, że liczba zgłoszeń w tej kwestii wzrasta w obecnym roku szkolnym. Powodem jest nie tylko przepełnienie niektórych szkół podstawowych w związku z reformą systemu edukacji i brakiem miejsca na szafki, ale też z brakiem innych rozwiązań, których wprowadzenie mogłoby służyć rozwiązaniu tego problemu (np.: podwójne komplety podręczników – do wykorzystania w domu i szkole, podręczniki w wersji elektronicznej, drukowanie podręczników w częściach itp.).

Stąd prośba RPD do GIS o udostępnienie aktualnej oceny stanu warunków higienicznych w placówkach oświatowo-wychowawczych za rok 2017 oraz informacji o planowanych działaniach w celu poprawy tej sytuacji.

Tylko rzetelne zdiagnozowanie przyczyn tego niekorzystnego dla zdrowia dzieci zjawiska może umożliwić wypracowanie skutecznych rozwiązań – apeluje Marek Michalak.

AS

Źródło: RPD

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz