Rynek apteczny w styczniu: co rosło, co spadało?

15 Lutego 2018, 15:32 leki

Rynek apteczny w styczniu 2018 roku zanotował sprzedaż na poziomie prawie 2,97 mld zł. Które segmenty rosły, a które spadały? Ile pacjenci średnio dopłacali do leków? O tym w raporcie PEX PharmaSequence.

Wartość sprzedaży wobec analogicznego okresu 2017 spadła o ponad 54 mln PLN (-1,8 proc.).

Wobec grudnia 2017 roku sprzedaż zwiększyła się o ponad 128 mln PLN (+4,5 proc.).

Obrót statystycznej apteki w styczniu 2018 wyniósł 196,5 tys. zł, był to spadek o 3 proc. względem analogicznego okresu 2017.

W porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. zmniejszyła się wartość większości monitorowanych segmentów rynku. Sprzedaż leków z recept pełnopłatnych wyniosła blisko 613 mln zł i była niższa o prawie 17 mln PLN (-2,7 proc.), sprzedaż w ramach recept refundowanych wyniosła prawie 1 018 mln PLN i wzrosła o 35,4 mln zł (+3,6 proc.) a sprzedaży odręcznej wyniosła blisko 1 312 mln zł i spadła o prawie 75 mln PLN (-5,4 proc.).

Wartość poszczególnych segmentów względem poprzedniego miesiąca rosła. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o prawie 60 mln zł (+4,8 proc.) wartość segmentu recept refundowanych była większa o ponad 22 mln PLN (+2,2 proc.), z kolei recept pełnopłatnych zwiększyła się o blisko 37 mln zł (+6,4 proc.).

Średnia cena detaliczna leku w styczniu wyniosła 18,75 zł i była o 1,4 proc. mniejsza niż w poprzednim miesiącu, a względem średniej ceny ze stycznia 2017 r. wzrosła o 8,9 proc.

Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 27,6 zł (wzrost o 2,9 proc. vs styczeń 2017) średnia cena detaliczna leków na recepty pełnopłatne to 24,64 zł (wzrost o 6,2 proc. vs styczeń 2017) średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 13,7 PLN (wzrost o 8,5 proc. vs styczeń 2017).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w styczniu br. wyniosła 25,4 proc. i była o blisko 0,7 pp. mniejsza od marży w analogicznym okresie 2017 r. Względem grudnia 2017 średnia marża w aptece zwiększyła się o 0,7 pp. W styczniu refundacja leków osiągnęła wartość prawie 729 mln zł, tj. o 5,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w styczniu 28,4 proc. i był mniejszy o 1,3 pp. niż w analogicznym okresie 2017 r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca współpłacenie pacjentów za leki refundowane zmalało o 1,1 pp. 

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz