Pielęgniarki ostro o propozycji MZ ws. płac minimalnych. Mówią o "eskalacji napięcia"

16 Lutego 2018, 13:09

Kilka dni temu do partnerów społecznych trafiło pismo wiceminister Józefy Szczurek-Żelazko wraz z materiałem roboczym dotyczącym propozycji zmian w ustawie o płacach minimalnych pracowników medycznych. Jest już stanowisko Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych do propozycji MZ.

Przygotowana przez MZ nowelizacja ustawy o płacach minimalnych w zdrowiu realizuje wniosek m.in. NSZZ Solidarność, by ustawa obejmowała nie tylko pracowników medycznych, ale ogólnie zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Ponadto lepsze pensje miałaby dostać część pielęgniarek. Co na to OZZPiP?

Pielęgniarki rozczarowane propozycją MZ

„Wyrażamy głębokie niezadowolenie ze zmian, zawartych w projekcie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne (…)” – czytamy w oficjalnym stanowisku Zarządu Krajowego OZZPiP.

Jak wskazują władze Związku, propozycja MZ znacząco odbiega od oczekiwań środowiska pielęgniarek i położnych. I wskazują, że nawet postulat dotyczący pielęgniarek i położnych bez specjalizacji, nie został rozwiązany przez Ministerstwo w sposób kompleksowy.

Zrównanie poziomu wynagrodzeń

Dla OZZPiP nie do zaakceptowania jest również fakt, że przy określaniu współczynników pracy, nie uwzględniono tzw. doświadczenia zawodowego pielęgniarek i położnych. Skutkuje to zrównaniem na jednym poziomie osób z 20-30 letnim stażem z absolwentami dopiero wchodzącymi do zawodu.

Wskaźnik w górę

„Podkreślamy, że w grupie czynnych zawodowo pielęgniarek najwięcej jest dzisiaj tych, które obecnie, jak i według proponowanych zmian, nada będą wynagradzane na poziomie wskaźnika 0,64”. Dla OZZPiP jest to niezrozumiałe i nieakceptowalne.

Będzie protest pielęgniarek?

„Nie wyrażamy zgody na zachowanie dotychczasowych zapisów i wprowadzenie w życie propozycji nowelizacji ustawy zawartych w przedstawionym nam materiale roboczym. Zmiany w zaproponowanym kształcie są tylko kosmetyczne, ale mogą doprowadzić do eskalacji napięcia, jakiego konsekwencje można przewidzieć i któremu chcemy zapobiec.” – pisze Zarząd Krajowy OZZPiP w stanowisku do propozycji MZ.

„Nie chcemy już dłużej czekać na sprzyjające warunki ekonomiczne. Kategorycznie domagamy się godnego traktowania pielęgniarek i położnych przez władze państwa polskiego” – kończy swoje stanowisko OZZPiP. 

AS

Źródło: OZZPiP

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz