Pilotaż centrów zdrowia psychicznego od 1 lipca. Jest lista placówek

20 Lutego 2018, 13:14

Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia MZ dotyczący programu pilotażowego centrów zdrowia psychicznego. Pilotaż ruszy najpóźniej 1 lipca. Weźmie w nim udział ponad 40 placówek medycznych. Publikujemy listę. 

Planuje się, aby przygotowywany w chwili obecnej przez Ministerstwo Zdrowia pilotaż Centrów Zdrowia Psychicznego rozpoczął się nie później niż 1 lipca 2018 r. W programie weźmie udział ponad 40 placówek medycznych z całego kraju. Szacunkowa liczba pacjentów, którzy zostaną objęci pilotażem to 4,5 mln.

Zobacz listę placówek

Czas trwania pilotażu ma wynieść docelowo 36 miesięcy

Po każdym roku trwania programu pilotażowego przygotowywana będzie szczegółowa ewaluacja umożliwiająca ocenę zaproponowanych rozwiązań organizacyjnych i finansowych również w odniesieniu do podmiotów funkcjonujących w oparciu o dotychczasowe zasady. Coroczna ewaluacja ma na celu umożliwienie wprowadzania ewentualnych modyfikacji w programie pilotażowym.

Kryteria

Kryteria wzięcia udziału w pilotażu psychiatrii środowiskowej zostały opracowane przez Zespół ekspertów do spraw wdrożenia pilotażu programu psychiatrii środowiskowej w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w skład, którego wchodzą przedstawiciele m.in.: Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Stowarzyszenia Oddziałów Psychiatrycznych Szpitali Ogólnych, Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, jak również Konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii, czy Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.

Opieka bliżej pacjenta

Jak podkreśla MZ, rozwiązania przyjęte w projektowanym pilotażu opierają się przede wszystkim na podstawowych założeniach modelu organizacji środowiskowej opieki psychiatrycznej wdrażanych we Włoszech i Niemczech. W państwach rozwiniętych wdraża się podobne rozwiązania, których celem jest odejście od hospitalocentrycznego modelu psychiatrii stacjonarnej i rozbudowa form ambulatoryjnych.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego centrów zdrowia psychicznego

 

AS

Źródło: RCL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz