OZZPiP: oczekujemy pilnej debaty nt. problemów pielęgniarek i położnych

21 Lutego 2018, 9:34

Ministerstwo Zdrowia chce przesunięcia dyskusji na temat zabezpieczenia opieki pielęgniarskiej i położniczej w Polsce, która miała się odbyć na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego. Sprzeciwia się temu Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych i oczekuje pilnej debaty na temat sytuacji w pielęgniarstwie.

„Stosunkowo krótki czas od objęcia urzędu przez nowego ministra zdrowia, jak i konieczność priorytetowego potraktowania kwestii bieżącego zapewnienia opieki nad pacjentami w szpitalach na terenie kraju, powodują, że – dążąc do odpowiedzialnego traktowania relacji z partnerami społecznymi w ramach dialogu trójstronnego – Ministerstwo Zdrowia wnosi o rozważanie przeniesienia na inny termin debaty na temat zabezpieczenia społeczeństwa polskiego w opiekę pielęgniarską i położniczą” – taka prośba z MZ trafiła do minister Elżbiety Rafalskiej, która przewodniczy Radzie Dialogu Społecznego.

Sprawy pielęgniarek nie powinny być łączone z problemami innych zawodów medycznych

Na przesunięcie debaty o sytuacji w pielęgniarstwie nie zgadza się jednak OZZPiP i żąda podjęcia pilnej dyskusji na temat problemów środowiska. „Łączenie reprezentowanej przez nas największej grupy zawodowej, tzw. białego personelu z innymi, mniej licznymi grupami zawodowymi, jak to ma obecnie miejsce, odwraca uwagę od zasadniczych spraw, jakie powinny być w trybie pilnym załatwione. Tego od lat oczekuje środowisko pielęgniarek i położnych” – podkreśla Związek i w piśmie do przewodniczącej Forum Związków Zawodowych, Doroty Gardias dodaje „Oczekujemy debaty poświęconej wyłącznie problemom środowiska pielęgniarek i położnych”.  

Pismo w tej sprawie z Forum Związków Zawodowych trafiło już do minister Elżbiety Rafalskiej.  

AS

Źródło: OZZPiP

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz