NFZ zapłacił, a świadczenia nie było. Najwięcej w stomatologii i AOS

22 Lutego 2018, 9:28

W 2017 r. ze wszystkich zgłoszonych przez pacjentów nieprawidłowości NFZ odzyskał 72 417,41 zł, z czego największą za świadczenia stomatologiczne – 18 231,07 zł, opiekę paliatywną i hospicyjną – 18 082,40 zł i leczenie szpitalne – 17 064,30 zł. NFZ opublikował właśnie sprawozdanie z nieprawidłowości zgłaszanych przez świadczeniobiorców w 2017 roku. 

Od stycznia 2016 roku obowiązują wytyczne Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące sposobu postępowania w przypadku uzasadnionego podejrzenia rozliczenia świadczeń, które nie miały miejsca. Oddziały Wojewódzkie NFZ zostały zobowiązane do przesyłania kwartalnych raportów w tej sprawie.

W przypadku potwierdzenia zgłoszonych nieprawidłowości w realizacji świadczeń lub refundacji NFZ wymaga od świadczeniodawcy zwrotu nienależnie przekazanych środków finansowych, może też nałożyć na świadczeniodawcę karę umowną.

Z danych przekazanych z OW NFZ za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wynika, że:

 • wpłynęło łącznie 1 676 zgłoszeń o nieprawidłowościach;
 • z 1 676 zgłoszeń zakończono 1 311 postępowań wyjaśniających, w toku wyjaśniania było 346 postępowań, 10 zgłoszeń przekazano do właściwego OW NFZ, 4 zgłoszenia zostały zawieszone, 5 pozostawiono bez rozpatrzenia;
 • z 1 311 zakończonych postępowań 652 zgłoszenia uznano za zasadne, co stanowi 49,73 proc. zakończonych spraw;
 • ogólna wartość świadczeń/refundacji, wynikająca ze wszystkich zgłoszonych nieprawidłowości w ZIP, wyniosła 76 213 305,07 zł, nie uwzględniając świadczeń, których wycena wprost nie jest możliwa ze względu na sposób rozliczeń, tj. ryczałt/kapitacja;
 • odzyskano kwotę 72 417,41 zł za nienależnie wypłacone środki oraz nałożono kary umowne w kwocie 19 049,61 zł;
 • przeprowadzono 5 kontroli w: Lubuskim, Łódzkim, Pomorskim, Świętokrzyskim oraz Wielkopolskim OW NFZ;
 • do Prokuratury przekazano 26 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa;
 • największa liczba zgłoszonych nieprawidłowości dotyczyła świadczeń, których udzielenia pacjenci nie potwierdzili – 1 351 zgłoszonych nieprawidłowości;
 • najwięcej zgłoszeń dotyczyło nieprawidłowości w następujących rodzajach świadczeń: leczenie stomatologiczne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień oraz rehabilitacja lecznicza.

Najwięcej zgłoszeń wpłynęło w: Mazowieckim (36,04 proc.), Zachodniopomorskim (11,04 proc.) i Dolnośląskim (9,90 proc.) OW NFZ. Najmniej zgłoszonych nieprawidłowości zarejestrowano w: Opolskim (0,54 proc.), Podlaskim (0,60 proc.) i Warmińsko-Mazurskim (0,66 proc.) OW NFZ.

Z 1 676 wszystkich zgłoszeń najwięcej dotyczyło:

 • świadczeń, które nie miały miejsca – 1 351 zgłoszeń,
 • świadczeń, za które pacjent zapłacił, a które zostały wykazane do finansowania przez NFZ – 152 zgłoszenia.

Sprawozdanie z nieprawidłowości zgłoszonych przez Świadczeniobiorców

AS

Źródło: NFZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

barbara Piątek, 23 Lutego 2018, 14:18
mialam przekaz na 10 zabiegów kąpiele wirowe.Z powodu uszkodzenia wirowki 3 zabiegi nie zostały wykonane a ja wykonanie ich podpisalam przed zabiegiem.o MOZLIWOSCI ICH WYKORZYSTANIU NIE BYLO MOWY.Nadmieniam że w czasie tych dwóch tygodni wypadl mi jeden dzień nieobecności z powodu pogrzebu. Prosilam abym mogla to wykorzystac w inny dzień ależ jak pan sobie to wyobraża.Pytam jak to jest bo nfz zaplacił im za te 4 zabiegi bo karta byla podpisana a ja skorzystałem tylko z 6 zabiegów zamiast z 10.Wezcie się wreszcie i kontrolujcie ośrodki rechabilitacyjne bo nir dosyc że pół roku trzeba czekac to jeszcze sama robie sobie ultradzwieki i masuje gałką bo panie musza sobie poplotkować.