Będzie nowy skład Rady Przejrzystości AOTMiT

22 Lutego 2018, 11:10 AOTMiT

7 lutego 2012 r. powołano na sześć lat członków Rady Przejrzystości działającej przy Agencji Oceny Technologii Medycznych i wydającej rekomendacje m.in. w sprawie refundacji leków. Co z nowym składem Rady?

Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, Ministerstwo Zdrowia przekazało listę kandydatów do Rady Przejrzystości na kolejną kadencję, ale nadal trwa sprawdzanie ich m.in. pod kątem ewentualnych konfliktów interesów. 

Zadania Rady Przejrzystości

Rada to ważny organ, choć jej decyzje nie są rozstrzygające. Rada zajmuje się m.in. przygotowywaniem stanowisk w sprawie:

- zakwalifikowania danego świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego wraz z określeniem poziomu lub sposobu jego finansowania albo niezasadności finansowania procedury z publicznych środków;

- usuwania świadczeń z koszyka świadczeń gwarantowanych;

- zasadności objęcia refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, który nie ma odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu lub podwyższenia urzędowej ceny zbytu leku, lub wyrobu medycznego.

Ponadto Rada opiniuje samorządowe i ministerialne projekty programów zdrowotnych.

Wydaje opinie dotyczące: grup limitowych, uchylenia decyzji o objęciu refundacją leku, śsspż, wyrobu medycznego, objęcia refundacją leku w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego (ChPL).

Aktualny skład Rady Przejrzystości 

 • prof. dr hab. n. med. Tomasz Pasierski
 • prof dr hab Michał Myśliwiec
 • prof. dr hab. med. Rafał Suwiński
 • prof. zw. dr hab. med. Andrzej Kokoszka
 • dr n. med. Aleksandra Michowicz
 • prof. dr hab. med. Jerzy Stelmachów
 • dr hab. n. med. Marek Wroński
 • dr hab. n. med. Janusz Szyndler
 • dr hab. n. med., prof. nadzw. IK. Piotr Szymański
 • dr hab. n. med. Jakub Pawlikowski
 • prof. dr hab. n. med. Paweł Grieb
 • dr hab. n. med., prof. nadzw. Lucjusz Jakubowski
 • prof. dr hab. Zbigniew Szawarski
 • dr n o zdr Andrzej Śliwczyński
 • dr n. farm. Agata Maciejczyk
 • Marzanna Bieńkowska
 • Barbara Jaworska-Łuczak
 • Konrad Maruszczyk

AK

 
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz