MZ chce sprawdzić skuteczność świadczeń profilaktycznych

23 Lutego 2018, 11:50

W ramach Narodowego Programu Zdrowia Ministerstwo ogłosiło konkurs na przeprowadzenie analizy adekwatności i efektywności udzielanych profilaktycznych i edukacyjnych świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom z chorobami dietozależnymi. MZ chce przeznaczyć na ten cel 50 tys. zł.

Przedmiotem ogłoszonego przez MZ konkursu jest wybór instytutu badawczego lub uczelni medycznej jako realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na przeprowadzeniu analizy adekwatności i efektywności udzielanych profilaktycznych i edukacyjnych świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom z chorobami dietozależnymi.

Realizacja zadania powinna zakończyć się opracowaniem raportu z przeprowadzonej analizy z uwzględnieniem wniosków i rekomendacji.

Celem zadania jest:

  • diagnoza systemu ochrony zdrowia w Polsce w kontekście identyfikacji ewentualnych barier oraz potrzeb w zakresie adekwatności i efektywności udzielanych profilaktycznych i edukacyjnych świadczeń opieki zdrowotnej przez POZ dla osób z chorobami dietozależnymi,
  • identyfikacja ewentualnych barier w dostępie do ww. świadczeń przez osoby z chorobami dietozależnymi oraz wypracowanie propozycji kierunków interwencji.

Podmioty uprawnione do składania ofert w konkursie

Oferentami mogą być instytuty badawcze lub uczelnie medyczne spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert.

Na realizację zadania w ramach ogłaszanego konkursu przeznaczono w 2018 r. dotację celową w kwocie 50 tys. zł z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

AS

Źródło: MZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz