Całkowity zakaz reklamy leków. Co na to producenci?

23 Lutego 2018, 13:20

Do Ministerstwa Zdrowia pod koniec stycznia trafiła petycja o wprowadzenie całkowitego zakazu reklamy leków, wyrobów medycznych i suplementów diety skierowanych do społeczeństwa, uregulowanie reklamy skierowanej do lekarzy oraz zakazu sprzedaży w aptekach produktów nie związanych z procesem leczenia. Do tej propozycji ustosunkowali się producenci leków bez recepty. Poniżej publikujemy ich stanowisko.

W imieniu PASMI pragniemy zwrócić uwagę, że autor petycji uzasadnia swoje postulaty nieaktualnym stanowiskiem Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia. 16 września 2016 w sprawie reklamy leków, wyrobów medycznych oraz suplementów diety. W okresie półtora roku jaki minął od stanowiska NRL podjęto szereg działań wprowadzających zmiany w obszarze reklamy. Przede wszystkim wszedł w życie Kodeks Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety, trwają też prace nad nowelizacją Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Zakaz reklamy zbyt restrykcyjny

W opinii PASMI cele opisane w petycji (brak wprowadzania konsumentów w błąd) można osiągnąć środkami znacznie mniej restrykcyjnymi, a jednocześnie proporcjonalnymi do tych celów. Stosowne organy (tj. Główny Inspektor Farmaceutyczny, Państwowa Inspekcja Sanitarna) dysponują już narzędziami służącymi nadzorowaniu prowadzenia reklamy wszystkich ww. grup produktów. Odpowiednie przepisy zatem istnieją i należałoby je tylko egzekwować.

Trzeba doprecyzować przepisy

PASMI zwraca uwagę, że firmy reprezentujące sektor farmaceutyczny, medyczny i żywnościowy od dawna podejmują wszelkie starania, aby kwestie ewentualnych nieprawidłowości, o których mowa w petycji, będące wynikiem niedoprecyzowania przepisów prawa, doprecyzować na poziomie samoregulacji branżowych, dlatego są sygnatariuszami kodeksów etycznych dotyczących zarówno reklamy produktów leczniczych OTC, jak i suplementów diety (Kodeks Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety).

Zakaz reklamy leków OTC niezgodny z prawem UE

Z poziomu PASMI uważamy, iż postulaty autora petycji są niezgodne z przepisami unijnymi, które reklamę produktów leczniczych adresowaną do publicznej wiadomości wymieniają jako jedną z podstawowych, dozwolonych form prowadzenia reklamy leków. Co więcej, całkowity zakaz reklamy jest nie tylko wbrew przepisom prawa unijnego, ale ogranicza prawo pacjentów do informacji o dostępności produktów, a także obniża konkurencyjność polskich producentów, którzy zostaliby pozbawieni możliwości prezentowania swoich produktów. Propozycja wycofania z obrotu aptecznego produktów nie związanych z procesem leczenia stanowi ograniczenie swobody wyboru przez konsumentów tej kategorii produktów oraz pozbawia konsumenta kontaktu z fachowym personelem aptecznym. Według PASMI pozbawienie aptek ww. asortymentu będzie miało również negatywny wydźwięk ekonomiczny, gdyż brak tego asortymentu w aptece w istotny sposób obniży poziom rentowności tych placówek.

AS

Źródło: PASMI

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

3 komentarze

Klara Poniedziałek, 11 Marca 2019, 9:01
Oby to przeszło, błagam mam dość reklam z suplementami staram sie zapamiętać te gowna i nigdy ich nie kupić ! W ogóle omijam suplementy jak ognia!
witold Poniedziałek, 18 Czerwca 2018, 11:40
Życzę nam wszystkim całkowitego zakazania reklam leków i rychłego spljatowania big farmy.
8110 Poniedziałek, 26 Marca 2018, 16:44
Az sie *ygac sie jak sie slyszy o tych suplementach, pseudo lekarstwach i innych medykamentach wątpliwego działania w TV.