NFZ: ruszył konkurs na opiekę hospicyjną. Umowy na 5 lat

26 Lutego 2018, 9:11

Pod koniec lutego Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ ogłosił postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna. Umowy zostaną zawarte na 5 lat od 1 lipca br.

Wyłonione w drodze konkursu najlepsze placówki lecznicze z całego województwa mazowieckiego będą udzielały świadczeń w poradniach medycyny paliatywnej, w hospicjach stacjonarnych lub oddziałach medycyny paliatywnej oraz w hospicjach domowych dla dorosłych i dzieci, jak również w ramach perinatalnej opieki paliatywnej.

Na drugie półrocze br. Mazowiecki Oddział NFZ przeznaczył na ten cel ponad 42 mln zł (to jest blisko 15 proc. więcej niż w I półroczu 2018 r.).

Fundusz chce, żeby w każdym powiecie województwa znajdowało się co najmniej jedno lub więcej hospicjum domowe. W ten sposób cała populacja mieszkańców województwa będzie miała zapewnioną opiekę paliatywną. Planowana liczba świadczeń dostosowana jest do liczby mieszkańców poszczególnych obszarów.

Opieka paliatywna i hospicyjna to wszechstronna, całościowa opieka i leczenie objawowe pacjentów chorujących na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące, ograniczające życie choroby. Opieka ta jest ukierunkowana na poprawę jakości życia, ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień.

AS

Źródło: NFZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz