Zmiany w opiece paliatywnej i hospicyjnej

28 Lutego 2018, 10:25

Jest stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do projektu rozporządzenia MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej. Lista uwag samorządu lekarskiego do propozycji resortu jest długa. 

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej sprzeciwia się m.in. wprowadzeniu do projektu zapisu, ograniczającego leczenie bólu jedynie przy użyciu leków dostępnych w Polsce. Samorząd postuluje także ujednolicenie wymagań lekarskich dla wszystkich podmiotów, aby nie dochodziło do sytuacji, że w warunkach stacjonarnych i w warunkach domowych może realizować świadczenia lekarz specjalista w dziedzinie medycyny paliatywnej lub w trakcie specjalizacji lub lekarz po kursie zgodnym z programem specjalizacji, natomiast w warunkach ambulatoryjnych – lekarz specjalista w dziedzinie medycyny paliatywnej lub w trakcie specjalizacji, (nie może tu pracować lekarz po kursie), natomiast wizyty domowe w ramach poradni może realizować lekarz po kursie.

Wątpliwości Prezydium NRL budzi też proces kwalifikacji do świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej

W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej należy doprecyzować, kto poniesie koszty kwalifikacji (lub dyskwalifikacji) pacjentów przebywających w domu lub specjalistycznym oddziale szpitalnym. Jak wskazuje samorząd, w projekcie nie określono również, kto pokryje koszty pobytu pacjenta przysłanego do hospicjum, jeśli pacjent nie zostanie zakwalifikowany, a nie będzie możliwości odesłania go.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej ma też uwagi szczegółowe do Karty kwalifikacji do świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej pacjentów dorosłych, m.in:

• Nie ma uzasadnienia dla proponowanego w projekcie obowiązku wypełniania karty przez dwóch lekarzy, gdyż generuje to dodatkowe obowiązki formalne i może wymagać od pacjenta lub jego rodziny zbędnych czynności, a jednocześnie utrudniać i opóźniać objęcie opieką paliatywną. Wystarczające wydaje się wypełnienie karty przez lekarza zatrudnionego w jednostce opieki paliatywnej.
• Wątpliwości PNRL budzi wyrażenie zawarte w części II Załącznika nr 3 o treści „Należy rozważyć i wykluczyć konieczność diagnostyki i/lub leczenia stanu naglącego”. Właśnie występowanie co najmniej jednego stanu naglącego powinno być powodem do objęcia opieką, w pierwszej kolejności, zgodnie z wolą pacjenta. Zapis ten jest całkowicie niezgodny z podstawowymi zasadami medycyny paliatywnej, jest wręcz nonsensowny i wyklucza osoby najbardziej wymagające opieki paliatywnej. Proponuje się wprowadzenie w miejsce przedmiotowego zapisu następującego wyrażenia „Należy wykluczyć stany naglące, w przypadku których pacjent wymaga pilnej specjalistycznej diagnostyki i leczenia w innej jednostce poza opieką paliatywną”. 
• Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej postuluje zniesienie obowiązujących aktualnie załączników, np. karty wizyt, na których obecność lekarza lub pielęgniarki powinna być potwierdzona każdorazowo podpisem pacjenta. 

AS

Źródło: NRL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz