Rząd proponuje zmiany w programie „Za życiem”. Jakie?

28 Lutego 2018, 11:54

Komitet Społeczny Rady Ministrów przyjął pozytywną opinię w sprawie kierunkowych założeń projektu uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę ws. programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. W dokumencie zaproponowano m.in. dodatkowe 2 dni zwolnienia od pracy dla każdego pracującego rodzica dziecka niepełnosprawnego, uelastycznienie czasu pracy dla małżonka osoby niepełnosprawnej.

Osoba pracującą, która jest małżonkiem osoby niepełnosprawnej, będzie miała prawo do skorzystania z:

  • indywidualnego rozkładu czasu pracy lub
  • ruchomego czasu pracy lub
  • wykonywania pracy w systemie przerywanego czasu pracy oraz
  • wykonywania pracy w formie telepracy.

Natomiast pracodawca będzie mógł odmówić uwzględnienia takiego wniosku jeżeli nie będzie to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez daną osobę. 

Kolejną proponowaną zmianą jest ustanowienie dodatkowego zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym

Na każde dziecko niepełnosprawne przyznane zostaną dodatkowe 2 dni albo 16 godzin zwolnienia od pracy dla każdego z pracujących rodziców. Przy tym zachowane zostanie prawo do wynagrodzenia finansowanego przez pracodawcę. Na przykład, w przypadku wychowywania jednego dziecka zdrowego i jednego niepełnosprawnego wymiar zwolnienia wynosiłby 6 dni – 2 dni zwolnienia na zdrowe dziecko i po 2 dni na dziecko niepełnosprawne dla każdego z pracujących rodziców. Ponadto, umożliwione zostanie korzystanie ze zwolnienia od pracy dla pracownika wychowującego dziecko niepełnosprawne – do 18 roku życia, albo bez ograniczeń wiekowych.

Zaproponowano, by każdy z pracujących rodziców mógł realizować uprawnienia rodzicielskie poprzez korzystanie z:

  • zakazu wykonywania przez pracownika (bez jego zgody) pracy powyżej 8 godzin na dobę, jeżeli opiekuje się dzieckiem do 4 roku życia,
  • zakazu zatrudniania pracownika, bez jego zgody, w godzinach nadliczbowych, pracy w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy oraz z zakazu delegowania poza stałe miejsce pracy, gdy dana osoba wychowuje dziecko do 4 roku życia,
  • obniżonego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym pracownik jest uprawniony do urlopu wychowawczego.

Opieka wytchnieniowa dla rodziców lub opiekunów osób niepełnosprawnych będzie realizowana przy wsparciu samorządu gminnego.

Rehabilitacja domowa

Przewiduje się także wspieranie osób z niepełnosprawnościami, mających największe trudności w samodzielnym wejściu i funkcjonowaniu na rynku pracy. Zakłada się, że rehabilitacja domowa niepełnosprawnych dzieci oraz edukacja ich rodziców bądź opiekunów prawnych, w miejscu ich zamieszkania lepiej przystosuje dzieci do samodzielnego życia. 

AS

Źródło: KPRM

Foto: KPRM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz