MZ: Upublicznienie ratownictwa nie pozbawi pacjentów pomocy

02 Marca 2018, 9:53

Kilka dni temu podczas konferencji prasowej w Sejmie Parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej alarmowali, że rządowy projekt upaństwowienia ratownictwa medycznego może doprowadzić do sytuacji, w której ponad dwa miliony pacjentów straci dostęp do pomocy w nagłych przypadkach. Ministerstwo Zdrowia uspokaja - ustawa nie stanowi zagrożenia dla pacjentów. 

Stanowczo podkreślić należy, że upublicznienie ratownictwa medycznego – czyli powierzenie realizacji świadczeń ratowniczych podmiotom z większościowym lub całkowitym udziałem kapitału publicznego – w żadnym razie nie pozbawi pacjentów pomocy medycznej. Dysponenci publiczni posiadają wystarczające zasoby pojazdów i personelu medycznego, które pozwolą na dostawienie ambulansów w tych miejscach, gdzie obecnie działają podmioty prywatne - zapewnia resort zdrowia.

Kto chce upaństwowienia?

Jak podkreśla MZ, ustawa to odpowiedź na postulaty personelu medycznego, związków zawodowych i największych realizatorów świadczeń ratowniczych, a upublicznienie ustabilizuje system PRM, będzie sprzyjało inwestycjom w infrastrukturę oraz wzmocni powiązania pomiędzy ratownictwem medycznym a wojewodami i samorządami, a więc organami władzy publicznej posiadającymi szerokie kompetencje w dziedzinie bezpieczeństwa zdrowotnego ludności.

Nie zmniejszy się liczba zespołów 

"Z tytułu upublicznienia nie dojdzie do zmniejszenia liczby zespołów ratownictwa medycznego oraz nie zostaną rozwiązane żadne umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ratownictwo medyczne. Tym samym dostępność do świadczeń ratowniczych pozostanie na niezmienionym poziomie" - zapewnia Ministerstwo.

MZ wyjaśnia również, że informacja podana podczas konferencji w Sejmie przez senatora Tomasza Grodzkiego, iż ustawa przewiduje trzyosobowe zespoły ratownictwa medycznego zamiast dwuosobowych nie jest prawdziwa.

AS

Źródło: MZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz