Choroba w czasie ciąży. Kukiz’15 ma projekt korzystny dla pracodawców

02 Marca 2018, 10:52

Grupa posłów klubu Kukiz’15 złożyła w Sejmie projekt zmian w Kodeksie Pracy oraz w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Celem jest zmiana sposobu wypłacania wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby przypadające w czasie ciąży.

Zgodnie z projektem złożonym przez posłów Kukiz’15, za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby przypadającej w czasie ciąży - w okresie pierwszych 33 dni tej niezdolności, wypłacany będzie zasiłek chorobowy, a nie jak do tej pory 100 proc. wynagrodzenia za pracę przez pracodawcę.

Zmiana korzystna dla pracodawców

Po zmianach okres niezdolności do pracy z powodu choroby w czasie ciąży zostaje wyłączony z przepisów dotyczących zachowania prawa do wynagrodzenia. Pracownica zachowa zatem 100 proc. wysokości swojego wynagrodzenia, ale nie będzie go otrzymywać w ramach wynagrodzenia za pracę, a w ramach zasiłku chorobowego od pierwszego dnia okresu niezdolności do pracy wskutek choroby przypadającej w czasie ciąży.

Jak podkreślają autorzy projektu, zaproponowana regulacja będzie korzystna dla pracodawców, którzy nie będą zobowiązani do wypłacania wynagrodzenia chorobowego w wysokości 100 proc. wynagrodzenia, gdyż koszt świadczenia chorobowego przejmie Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, który od pierwszego dnia choroby w czasie ciąży będzie wypłacać pracownicy zasiłek chorobowy.

Skorzystają też kobiety

Pracodawcy nie będą obciążani obowiązkiem, który powodował do tej pory ich niechęć do zatrudniania na podstawie umowy o pracę młodych kobiet, które nie posiadają dzieci. Po proponowanych zmianach nie będą musieli martwić się o wypłatę wynagrodzenia dla kobiet, które podczas ciąży udadzą się na popularne "L4". Całość świadczeń przejmie na siebie FUS, do którego pracodawcy wpłacają przecież składki na ubezpieczenie chorobowe. Rozsądne wydaje się zatem, by to z tych środków wypłacane były od samego początku choroby zasiłki chorobowe, co ulżyłoby nieco szczególnie małym i średnim przedsiębiorcom.

Grupa posłów Kukiz’15 podkreśla w uzasadnieniu do projektu, że proponowana zmiana będzie także korzystna dla młodych kobiet, które mają problemy ze znalezieniem zatrudnienia na podstawie umowy o pracę z powodów wymienionych powyżej. Zdaniem projektodawcy pracodawcy będą chętniej je zatrudniać, gdy nie będą obciążeni obowiązkiem wypłacania wynagrodzenia chorobowego przez pierwsze 33 dni okresu niezdolności do pracy.

Wypadek przy pracy

Proponowana regulacja nie jest nowością w polskim systemie prawa. Dokładnie takie same normy obowiązują w przypadku, gdy niezdolność do pracy spowodowana jest wypadkiem przy pracy. Wówczas od pierwszego dnia wypłacany jest zasiłek, a nie wynagrodzenie chorobowe.

Projekt jest dostępny tutaj

AS

Źródło: Sejm

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz