Ważne: wyceny w kardiologii i w kardiochirurgii w górę. Propozycja AOTMiT

05 Marca 2018, 16:01

Siedem dni  od dziś - tyle wyznaczono na konsultacje propozycji nowych taryf dla kardiologii i kardiochirurgii dla dorosłych i dzieci. Tym razem większość to podwyżki, ale są też obniżki. Zobacz jakie propozycje ma dla placówek Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. 

Analizowany przez AOTMiT  zakres świadczeń to wybrane wysokospecjalistyczne zabiegi kardiochirurgiczne i kardiologiczne w populacji osób dorosłych oraz dzieci. Nowe propozycje wycen dotyczą m.in. leczenia takich schorzeń jak migotanie przedsionków, ubytku przegrody międzykomórkowej, zwężenia cieśni aorty, niedomykalności zastawki dwudzielnej i zespołu niedorozwoju lewej części serca.

Większość analizowanych procedur AOTMiT wycenił wyżej

Na przykład proponowana wycena wideotorakoskopowej ablacji  w ciężkim, niepoddającym się leczeniu farmakologicznemu migotaniu przedsionków została wyceniona 14 proc. wyżej niż do tej pory. Operacje wad wrodzonych serca zostały wycenione o około 20 proc. więcej niż teraz. Wyjątkiem jest operacja typu Norwood, gdzie zaproponowana wycena spadła o 17 proc. Wycena hospitalizacji do świadczenia wysokospecjalistycznego dla pacjentów poniżej 18 roku życia wzrosła o 107 proc. W przypadku dorosłych wzrost wyniósł 89 proc.

Jak wyliczył AOTMiT, wydatki Ministerstwa Zdrowia związane z wprowadzeniem w życie proponowanej taryfy świadczeń dla procedur zabiegowych w wariancie bez gotowości wzrosną o 5 proc. (16,4 mln), w wariancie z gotowością – o 8 proc. (24,9 mln), natomiast w przypadku Narodowego Funduszu Zdrowia zmiana taryfy dla hospitalizacji wysokospecjalistycznych spowoduje wzrost wydatków na poziomie 34 proc. (34,2 mln).

Choroby kardiologiczne najczęstszą przyczyną zgonów

Choroby układu krążenia (ChUK) są od lat główną przyczyną zgonów ludności Polski. O ile w 1960 r. były one odpowiedzialne za mniej niż jedną czwartą (23,4 proc.) wszystkich zgonów, to już trzydzieści lat później w 1991 r. były przyczyną ponad połowy zgonów (52,7 proc.). Od tego czasu udział ChUK w ogólnej liczbie zgonów powoli zmniejsza się. W 2014 r. z powodu chorób układu krążenia zmarło w Polsce 169 735 osób (441 na każde 100 tys. ludności), co stanowi 45,1 proc. ogółu zgonów Polaków: 40,3 proc. wśród mężczyzn i 50,3 proc. wśród kobiet. Odsetek zgonów z powodu ChUK jest w Polsce znacznie większy od przeciętnego dla krajów UE28 (38,1 proc.), ale równocześnie jest mniejszy niż w większości krajów postsocjalistycznych (POLKARD 2017).

Nasz komentarz: Można się spodziewać, że propozycja nowych wycen w kardiologii i kardiochirurgii w kilka tygodni po powołaniu na stanowisko ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego - kardiologa, wzbudzi zainteresowanie zwłaszcza polityków opozycji. Tym bardziej, że w ostatnich dwóch latach wyceny w tym obszarze były obniżane, co zresztą wywołało protesty środowiska. 

Więcej na temat nowych propozycji taryf w kardiologii i kardiochirurgii można znaleźć na stronie AOTMiT

AS

Źródło: AOTMiT

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

obserwator Poniedziałek, 05 Marca 2018, 16:21
Przypomnę, że wycena całej kardilogii została znacząco obniżona dwa lata temu z powodu wielkiej kampanii jaką przeprowadził były wiceminister Łanda. Do czasu mianowania na to stanowisko powszechnie był uważany za eksperta w dziedzinie świadczeń zdrowotnych i refundacji leków. A tu znów babol. Nie do uwierzenia ale czego się nie dotknął to s......popsuł.