Opłaty za pobyt w szpitalu. Pomoże Rzecznik Praw Pacjenta?

06 Marca 2018, 11:05

- Najmłodsi pacjenci powinni mieć zagwarantowaną możliwość jak najczęstszych kontaktów z osobami bliskimi. To szczególnie istotne w przypadku dzieci przewlekle i terminalnie chorych, potrzebujących – podkreśla Marek Michalak w wystąpieniu do Rzecznika Praw Pacjenta Bartłomieja Chmielowca.

RPD zaznacza, że otrzymuje zgłoszenia od rodziców o problemach związanych z realizacją prawa dziecka do przebywania przy nim osób bliskich w trakcie jego hospitalizacji i pyta o planowane lub już podjęte działania dotyczące zmiany przepisów ustawy o prawach pacjenta w kierunku zwolnienia rodziców małych pacjentów z ponoszenia opłat za pobyt przy dziecku w szpitalu.

Rodzic nie powinien płacić za pobyt przy łóżku dziecka

Moim zdaniem rodzic nie powinien płacić za pobyt w szpitalu przy swoim chorym dziecku. Z tego też powodu zwróciłem się do Ministra o podjęcie działań legislacyjnych na rzecz zmian w ustawie o prawach pacjenta. Zmiany miałyby umożliwić nieponoszenie opłat związanych z realizacją prawa dziecka przebywającego w szpitalu do osobistego kontaktu z osobami bliskimi i dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. Minister nie przychylił się do postulatu, uznając jednak, że prawo do kontaktów z bliskimi ma szczególne znaczenie w sytuacji, gdy pacjentem jest dziecko – przypomina Marek Michalak.

Pomoże Rzecznik Praw Pacjenta?

W odpowiedzi Minister Zdrowia poinformował, że ze względu na dużą liczbę podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych szpitalnych z zakresu pediatrii i neonatologii nie jest możliwe coroczne sprawdzenie ich wszystkich w trybie kontrolnym. W kwestii ujednolicenia kwot pobieranych przez podmioty lecznicze opłat w opinii Ministra sprawą powinien zająć się przede wszystkim Rzecznik Praw Pacjenta, który może w celu ochrony zbiorowych praw pacjentów inicjować właściwe postępowania.

AS

Źródło: RPD

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

MADA Wtorek, 06 Marca 2018, 23:56
JAK DŁUGO JESZCZE BĘDZIE WAŁKOWANY TEN OCZYWISTY FAKT,ŻE RODZIC POWINIEN MIEĆ ZAPEWNIONIONĄ MOŻLIWOŚĆ BEZPŁATNEGO PRZEBYWANIA Z WŁASNYM DZIECKIEM W SZPITALU W KAŻDYCH OKOLICZNOŚCIACH. W INNYCH KRAJACH JEST TO TAK OCZYWISTE,ŻE PROBLEM ROZWIĄZANO OD RAZU!!!!!