W NFZ premiowanie oszczędności w programach lekowych i chemioterapii

09 Marca 2018, 9:46 Leki apteka

Narodowy Fundusz Zdrowia konsultuje projekty zarządzeń, które premiować będę placówki za wybór tańszych terapii w programach lekowych i chemioterapii. Uwagi można zgłaszać do 15 marca. Jakie znaczenie mają proponowane zmiany wyjaśnia mecenas Marcin Pieklak z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. 

1 marca 2018 r. zostały opublikowane projekty zarządzeń zmieniających zarządzenia realizujące udzielania świadczeń w:
- programach lekowych – zarządzenie nr 125/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe; 

- chemioterapii – zarządzenie nr 66/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Wpłynąć na wybór szpitala

- Najważniejszą zmianą proponowaną do obu tych zarządzeń jest wprowadzenie współczynników korygujących dla wybranych świadczeń. Zmiana jest o tyle istotna, że może wpływać na decyzję o wyborze przez świadczeniodawcę leku, którym będzie leczony pacjent - wyjaśnia Marcin Pieklak. Współczynnik podwyższyłby standardową wysokość rozliczenia dla określonej w przepisach grupy świadczeń po spełnieniu warunku dotyczącego kosztu terapii daną substancją czynną.

- Standardowym warunkiem zastosowania współczynnika korygującego jest obniżenie kosztów terapii do określonej kwoty - podkreśla mecenas Pieklak.

Pierwsze było WZW C

Przypomnijmy, że był pomysł by w programach lekowych obniżyć ceny kupując leki centralnie, ale ten pomysł upadł, przynajmniej na razie, bo placówki straciłyby możliwość elastycznego reagowania na potrzeby pacjentów. Wtedy NFZ postanowił premiować placówki za zakup tańszych leków w jednym z programów. 

- W zakresie programów lekowych współczynnik został zastosowany pierwszy raz w połowie ubiegłego roku w leczeniu WZW typu C terapią bezinterferonową. W przypadku tego programu wysokość rozliczenia świadczenia diagnostyki dla pacjentów ze zwłóknieniem wątroby (F3 lub F4) jest korygowana z zastosowaniem współczynnika 1,68, jeżeli całkowity koszt terapii danego pacjenta lekami finansowanymi w programie nie przekroczy 27 tys. zł - przypomina mecenas Pieklak.

Pisaliśmy o tym tutaj: NFZ przygotował program 1000 plus dla szpitali

W przypadku chemioterapii współczynnik korygujący stosowany byłby po raz pierwszy. I ma działać nieco inaczej. - Mechanizm oparty byłby na porównaniu kosztu podanego leku do średniego kosztu rozliczenia 1 mg danej substancji czynnej u wszystkich świadczeniodawców - informuje Marcin Pieklak. W tym przypadku współczynnik będzie miał zastosowanie wyłącznie w momencie kiedy koszt leku podanego w danym ośrodku będzie odpowiednio niższy (co najmniej o 10 proc.) od średnich kosztów u wszystkich świadczeniodawców.

To jednak - jak zwraca uwagę mecenas - powoduje że świadczeniodawca nie będzie wiedział jaki ma osiągnąć próg celem uzyskania dodatkowych środków. - To jak rozumiemy ma powodować stałą presję na obniżanie ceny zamówionych leków - wyjaśnia Pieklak.

Taki będzie kierunek?

DZP spodziewa się, że Funduszu w przyszłości może obejmować analizowanym mechanizmem kolejne substancje czynne. NFZ twierdzi, że placówki medyczne zbyt często stosują leki referencyjne lub najdroższe spośród leków generycznych, a zmiany zarządzeń mają na celu promowanie tańszych odpowiedników.

Niedawno Fundusz wysłał też list w sprawie wieloletnich umów na dostawy leków, w których przestrzega, że placówki mogą mieć z nimi problem, gdy wejdą tańsze odpowiedniki. Pisaliśmy o tym tutaj: NFZ zachęca szpitale, by czekały na wejście tańszych leków

Ile zaoszczędzi NFZ?

Według Funduszu wprowadzenie zmian w zarządzeniach, które teraz chce znowelizować, pozwoli zaoszczędzić ponad 50 mln zł – ok. 47 mln zł rocznie dla programów lekowych oraz 3,2 mln zł rocznie dla chemioterapii. Ze strony firm farmaceutycznych wejście proponowanych zmian może istotnie zmienić realizację zamówień do szpitali, a co za tym idzie będzie wymagać podjęcia dodatkowych aktywności związanych z tą grupą odbiorców, w szczególności analizy zawartych umów oraz określenia czy możliwe jest dostosowanie ceny zamawianego leku do nowych zasad finansowania.

Uwagi do projektów obu zarządzeń zmieniających można zgłaszać do dnia 15 marca 2018 r.

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

gb Piątek, 09 Marca 2018, 10:25
szkoda że Państwo opisują artykuł DZP a nie zarządzenia wtedy kiedy się ukazały