Pseudonaukowe metody leczenia. Lekarze ostrzegają pacjentów

09 Marca 2018, 11:24

Stanowisko w tej sprawie podjęło Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. Jak czytamy „środowisko lekarskie z niepokojem obserwuje rozpowszechniane w Internecie informacje dotyczące rzekomej skuteczności metod i środków nie mających oparcia w aktualnej wiedzy medycznej”.

Lekarze ostrzegają, że stosowanie niesprawdzonych metod może być groźne dla zdrowia i życia zwłaszcza, jeśli stosowane są zamiast metod i środków, których skuteczność jest potwierdzona aktualną wiedzą medyczną. 

Apel lekarzy do pacjentów

Jak podkreśla Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, propagowanie pseudonaukowych metod leczenia jest w zdecydowanej większości przypadków elementem działalności ukierunkowanej na czerpanie zysku ze sprzedaży publikacji czy preparatów o niepotwierdzonej skuteczności terapeutycznej. Poglądy wygłaszane przez samozwańczych uzdrowicieli, nieposiadających wykształcenia medycznego czy nawet biologicznego, są bardzo często absurdalne z punktu widzenia każdej z dziedzin nauki – biologii, chemii czy w szczególności medycyny.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje do pacjentów, aby porad w sprawach zdrowia poszukiwali u lekarzy, a w przypadku posiłkowania się informacjami powszechnie dostępnymi np. w Internecie, aby korzystali z informacji pochodzących z wiarygodnych źródeł. 

NRL ostrzega lekarzy 

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przypomina także, że stosowanie przez lekarzy metod i środków niemających potwierdzonej naukowo skuteczności jest niezgodne z przepisami dotyczącymi wykonywania zawodu oraz zasadami etyki lekarskiej.

AS

Źródło: NIL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz