Lekarze: zbyt szybkie tempo prac nad e-receptą

12 Marca 2018, 8:49

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej negatywnie ocenia przyśpieszony tryb uchwalenia ustawy w związku z wprowadzaniem e-recepty. Przypomnijmy, że Sejm przyjął ustawę na początku marca, a w tym tygodniu zajmie się nią Senat.

„Uchwalenie ustawy nastąpiło po przeprowadzeniu odrębnego trybu prac legislacyjnych w rządzie, polegającego na nieprzeprowadzeniu konsultacji publicznych” – przypomina NRL. W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej materia ustawy nie wskazuje na potrzebę zastosowania tak szybkiego i nadzwyczajnego trybu prac legislacyjnych.

Wszystkie recepty do kontroli

Ale lekarze mają też zastrzeżenia do samej treści ustawy. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej negatywnie ocenia powielenie w ustawie regulacji zwartych obecnie w rozporządzeniu MZ w sprawie recept lekarskich, które dają Narodowemu Funduszowi Zdrowia prawo do kontroli wystawiania recept bez jego ograniczenia do recept zrealizowanych z wykorzystaniem środków publicznych.

Lekarz wystawi receptę dla siebie tylko do końca 2025 r.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej ponownie wskazuje, że możliwość wystawiania recept pro familiae i pro auctore w postaci papierowej nie powinna być ograniczona czasowo. „Likwidacja możliwości wystawiania takich recept z końcem 2025 r. uniemożliwi znacznej liczbie lekarzy i lekarzy dentystów seniorów wystawienie recept dla siebie i osób najbliższych” – czytamy w stanowisku Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.

AS

Źródło: NIL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz