NFZ: zmiany dot. indywidualnego rozliczania świadczeń

13 Marca 2018, 9:13

Fundusz ujednolica procedury wydawania przez Dyrektorów oddziałów wojewódzkich decyzji w sprawie indywidualnego sprawozdania lub rozliczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

W zarządzeniu prezesa dokonano zmian polegających na wprowadzeniu postanowień regulujących tryb wzywania świadczeniodawcy do dostarczenia dokumentacji medycznej świadczenia, o którego indywidualne sprawozdanie lub rozliczenie wnioskuje. Analogicznie, wprowadzono zmodyfikowany szablon wezwania do uzupełnienia lub korekty wniosku, który stanowi załącznik do ww. zarządzenia.

Fundusz będzie mógł żądać dodatkowych informacji

Jak uzasadnia Fundusz, wprowadzone regulacje mają na celu umożliwienie oddziałom wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia wezwania świadczeniodawcy do dostarczenia dodatkowych informacji (dokumentacji medycznej), gdy okażą się one niezbędne do wydania opinii w przedmiocie wniosku, mimo że wniosek został wypełniony w całości zgodnie z obowiązującym wzorem i zawiera załącznik kosztowy.

Zarządzenie wchodzi w życie 20 marca 2018 r.

Zarządzenie w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych

AS

Źródło: NFZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz