Lekarze oceniają projekt pilotażu centrów zdrowia psychicznego

13 Marca 2018, 9:44

W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w projekcie pilotażu centrów zdrowia psychicznego są w tej chwili zapisy, które nie pozwalają na przejście na środowiskowy model opieki psychiatrycznej w Polsce.  

Zdaniem Prezydium NRL świadczenia psychiatryczne realizowane w warunkach dziennych psychiatrycznych mogłyby przyczynić się do zmniejszania liczby osób hospitalizowanych oraz skracania czasu ich leczenia w warunkach stacjonarnych psychiatrycznych, jeżeli w warunkach dziennych psychiatrycznych możliwe byłoby:

  • dokonywanie pełnej diagnostyki psychopatologiczno – psychologicznej, jak również diagnostyki z zakresu radiodiagnostyki, 
  • całotygodniowe ordynowanie / prowadzenie leczenia z zakresu psychofarmakologicznego (pięć dni w oddziale, dwa- poza, w domu).

W ten sposób oddziały dzienne psychiatryczne w wielu przypadkach mogłyby być z jednej strony alternatywą w stosunku do stacjonarnych oddziałów psychiatrycznych, a z drugiej zaś strony mogłyby stać się formami bardziej efektywnymi w procesie diagnostycznym oraz terapeutycznym, aniżeli tryb postępowania w warunkach poradni zdrowia psychicznego.

Apteczki oddziałowe

Jednocześnie Prezydium NRL zauważa, że pacjenci z zaburzeniami psychotycznymi często nie współpracują w zakresie stosowanej farmakoterapii, poprzez nie przyjmowanie leków. Większa skuteczność takiego sposobu leczenia może mieć miejsce wyłącznie w sytuacji zachowania realizacji pewnego ciągu procedur, od prowadzącego lekarza ordynującego leczenie przez zlecenie lekarskie farmakologiczne aż do realizacji pielęgniarskiej tj. kontrolowanego przyjmowania leku. Do realizacji ww. procedur wymagana jest określona organizacja oddziału, której elementem może być np. występowanie modułu „apteczek oddziałowych”.

Wobec powyższego projekt przewidujący w warunkach dziennych udzielanie świadczeń psychiatrycznych w zakresie obejmujących tylko leki niezbędne w stanach nagłych i niezbędne badania diagnostyczne jest niezrozumiały i wymaga modyfikacji – uważają lekarze.

AS

Źródło: NIL

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz