1 mln zł kary za produkcję dopalaczy w Polsce

13 Marca 2018, 12:57 dopalacze

Produkcja i sprzedaż dopalaczy przynosi wielkie zyski. Tym razem kara będzie też odczuwalna, a odwołanie od niej odrzucono. 

W lipcu 2017 r. funkcjonariusze CBŚP przy udziale pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej zlikwidowali w północnej Polsce nielegalne laboratorium produkujące nowy syntetyczny narkotyk o nazwie 4-chlorometkatynon (4CMC), będący składnikiem popularnych „dopalaczy”. Środek ten jest niebezpieczny dla zdrowia i życia człowieka, jego zażywanie wywołuje zaburzenia rytmu serca, długotrwałe ataki paniki, skurcze mięśni oraz bóle i zawroty głowy. Na miejscu zabezpieczono łącznie 128 kg tej substancji w różnej fazie produkcji, w tym ponad 56 kg gotowego produktu, z którego można przygotować ok. 2 mln dawek aktywnych nowego narkotyku o wartości czarnorynkowej nawet 2,5 mln zł.

1 mln zł kary

Niezależnie od postępowania prokuratorskiego, obejmującego szereg przestępstw, w tym dotyczących prowadzenie zorganizowanej grupy przestępczej, zgodnie z art. 52a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, właściwy organ PIS nałożył w styczniu 2017 r. na pierwszego z uczestników tego nielegalnego przedsięwzięcia, karę 1 mln zł za wytwarzanie w okresie co najmniej od maja do lipca 2017 r produktu zawierającego substancję 4CMC.

Odwołanie nieuzwględnione

Strona złożyła odwołanie od tej decyzji do organu wyższej instancji, które w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy nie zostało uwzględnione. Karze, zgodnie z prawem, nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Na wysokość kary wpłynęła wyjątkowa szkodliwość opisywanego procederu w tym znaczna ilość wytworzonej nielegalnie substancji. Wymierzenie kary w maksymalnie przewidzianej prawem wysokości, świadczy o stanowczości służb państwowych w walce z niebezpiecznym zjawiskiem, jakim są obecnie narkotyki nowej generacji, zwane potocznie „dopalaczami”. Było to również możliwe dzięki wzorowej współpracy PIS z Policją i organami prokuratury.

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz