Rozdysponowano 50 mln na informatyzację w służbie zdrowia

13 Marca 2018, 16:11

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dokonał wyboru projektów do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu z działania ,,Rozwój e-społeczeństwa’’. Projekty dotyczyły rozwoju e-zdrowia. W efekcie do placówek medycznych trafi 50 mln zł z funduszy unijnych.

Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e- usług – temu służył konkurs na fundusze z Unii Europejskiej ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

50 mln na informatyzację

W jego efekcie ponad 50 milionów złotych trafi do jednostek ochrony zdrowia – szpitali i gminnych zakładów opieki zdrowotnej – na rozwój systemów i infrastruktury informatycznej, dzięki której będą skuteczniej zarządzane, na wdrożenie lub wymianę elektronicznej dokumentacji medycznej oraz na wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych. 

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 10 projektów

Wszystkie pozytywnie przeszły ocenę formalną i ocenę merytoryczną. Jednak kwota alokacji pozwoliła wybrać do dofinansowania 7 projektów, które otrzymały najwyższą liczbę punktów (pozostałe trzy trafiły na listę rezerwową). 

AS

Źródło: Echo Dnia

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz