NFZ szykuje zmiany w opiece nad kobietą w ciąży. Jakie?

14 Marca 2018, 10:53

Do konsultacji trafił projekt zarządzenia prezesa NFZ dotyczący opieki koordynowanej nad kobietą w ciąży i dzieckiem w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

W katalogu produktów rozliczeniowych koordynowanej opieki nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju (KO-CZR), w ramach produktu rozliczeniowego: KO-CZR program terapeutyczno-rehabilitacyjny wydłużono możliwość rozliczenia 25 godzin programu terapeutycznego w sposób narastający w okresie kwartału.

Fundusz dokonał też modyfikacji w zakresie doprecyzowania w załączniku nr 9c (Wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – KO-CZR) wykazu możliwych miejsc realizacji świadczeń KO-CZR.

NFZ zbiera uwagi do projektu do 28 marca br.

Projekt zarządzenia - warunki zawierania i realizacji umów - koordynowana opieka nad kobietą i dzieckiem

AS

Źródło: NFZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz