NFZ rozliczy nowe świadczenia w AOS. Jakie?

15 Marca 2018, 11:46

Jest nowe zarządzenie prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Fundusz rozliczy nowe świadczenia. Jakie?

Nowe zarządzenie prezesa NFZ wprowadza do finansowania nowe świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:

  • wprowadzenie do finansowania i rozliczania następujących świadczeń: porada specjalistyczna – choroby wewnętrzne oraz porada specjalistyczna – pediatria. Są to, wynikające z nowelizacji rozporządzenia AOS, produkty dedykowane do rozliczania świadczeń kontrolnych realizowanych na rzecz pacjentów, którzy hospitalizowani byli w oddziale o profilu choroby wewnętrzne lub odpowiednio – pediatria. Rozliczanie tych świadczeń oparte zostało o grupy porad specjalistycznych, analogiczne jak w przypadku pozostałych świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;
  • dokonaniu korekty rozliczania świadczenia podanie immunoglobuliny anty-RhD pacjentce RhD-ujemnej w 28-30 tygodniu ciąży. Polega ona na zmianie, z wyceny punktowej, w wysokości 268 pkt, na rozliczanie w oparciu o posiadaną przez świadczeniodawcę fakturę zakupową za lek. Koszt leku wynikający z faktury, dosumowywany jest do wyceny odpowiedniej porady specjalistycznej zrealizowanej w poradni położniczo-ginekologicznej.
  • doprecyzowanie i uszczegółowienie przepisów odnoszących się do rozliczania wstępnej i pogłębionej diagnostyki onkologicznej w zależności od terminowości jej realizacji, co stanowi dostosowanie do przepisów rozporządzenia AOS;
  • doprecyzowanie przepisu mówiącego o rozliczaniu świadczeń ASDK w części odnoszącej się do lekarzy kierujących, wskazując, że rozliczenie tych badań odbywa się również w oparciu o skierowania lekarzy realizujących ambulatoryjne porady specjalistyczne, w ramach umów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), w zakres których zostały włączone od dnia rozpoczęcia obowiązywania tych umów świadczenia w rodzaju AOS.
  • w odniesieniu do świadczeń tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego - przywróceniu obowiązujących wcześniej regulacji, które wskazują jakie okolice głowy uwzględnione zostały przy wycenie TK i RM głowy.

Zarządzenie prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna

AS

Źródło: NFZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz