Ł. Szumowski zapowiada zmiany. Mimo to RPD pisze do prezydenta

15 Marca 2018, 12:59

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy o inicjatywę ustawodawczą w sprawie zniesienia opłat pobieranych przez szpitale za pobyt rodziców przy łóżkach dzieci. Kilka dni temu minister zdrowia Łukasz Szumowski odniósł się do sprawy i zadeklarował, że problem zostanie wkrótce rozwiązany.

Jak podkreśla Rzecznik Praw Dziecka, szpital ma obowiązek respektować prawa pacjenta i umożliwić jego kontakt z bliskimi. Korzystanie z tego prawa jest szczególnie ważne w przypadku dzieci, kiedy sprawowanie opieki uzasadnione jest chorobą oraz wiekiem dziecka. „Z niepokojem obserwuję występujące trudności w pełnym realizowaniu tego ważnego, z punktu widzenia dobra dziecka, uprawnienia” – pisze Marek Michalak w wystąpieniu do prezydenta Andrzeja Dudy.

Opłaty w szpitalach

W świetle obecnych przepisów pacjent ponosi koszty realizacji swoich praw, jeżeli realizacja tych praw skutkuje kosztami poniesionymi przez szpital. Wysokość takiej opłaty ustala kierownik podmiotu, uwzględniając rzeczywiste koszty realizacji tych praw. Szpital zgodnie z prawem może pobierać te opłaty, ale nie musi. Ale część szpitali to robi.

Inicjatywa ustawodawcza prezydenta

„W mojej ocenie należy podjąć prace legislacyjne gwarantujące osobom bliskim dziecka bezpłatny pobyt przy jego łóżku, w trakcie hospitalizacji. Rodzice nie powinni ponosić z tego tytułu opłat, zwłaszcza, że dla wielu jest to trudna do pokonania bariera finansowa. Obciążanie tymi kosztami rodziców nie jest także korzystne dla kształtowania odpowiednich relacji personelu medycznego z opiekunami dzieci i nie jest akceptowane społecznie. Dotychczasowe próby zainteresowania resortu zdrowia rozwiązaniem tego problemu nie przyniosły oczekiwanych rezultatów” – pisze Marek Michalak do prezydenta Andrzeja Dudy i prosi o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w tej sprawie.

Minister zdrowia zamierza rozwiązać problem opłat

- Jeżeli jakikolwiek oddział wyrzuca rodziców na noc, to działa niezgodnie z prawem. Niektóre szpitale pobierają za coś opłaty. I właściwie nie za to, że udostępniają cokolwiek, tylko dyrektorzy w rozmowach ze mną mówią, że nie bardzo mogą zrezygnować z tej opłaty, bo boją się dyscypliny finansów publicznych. W związku z tym chcę wyartykułować to w postaci zalecenia czy rozporządzenia – jeszcze nie wiem jaki rangi będzie to akt – że szpitale pediatryczne są zobligowane do udostępnienia możliwości pobytu opiekuna z dzieckiem w szpitalu bez pobierania opłat. Jeśli rodzic jest z dzieckiem w szpitalu znacznie skracają się czasy leczenia, a wyniki są znacznie lepsze - mówił kilka dni temu minister zdrowia Łukasz Szumowski.

AS

Źródło: RPD

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz