Czy powstanie rządowy program rozwoju krajowego przemysłu farmaceutycznego? Tego oczekują przedsiębiorcy

24 Listopada 2015, 17:09

Przedsiębiorcy oczekują rządowego programu rozwoju krajowego przemysłu farmaceutycznego, stanowiącego integralną część „Polityki lekowej państwa” –  pisze w komentarzu Zenon Wasilewski, ekspert BCC ds. prawa medycznego. Jego zdaniem niezbędne jest precyzyjne określenie instrumentów polityki lekowej i uaktualnienie jej priorytetów co pozwali obrać cele w perspektywie długoterminowej i m.in. wskaże, co należy się pacjentowi w ramach publicznych pieniędzy oraz jaka jest rola przemysłu farmaceutycznego

 

Zdaniem eksperta BCC:  –  Przez ostatnie lata Ministerstwo Zdrowia uważało, że taki dokument jest zbędny. Resort twierdził, że wystarczy ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Naszym zdaniem było to błędne rozumowanie. Strategia polityki lekowej musi funkcjonować w ramach ogólnej polityki zdrowotnej Państwa i być określona w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020.

Polityka lekowa to nie tylko refundacja. To także przemysł farmaceutyczny. Precyzyjne określenie instrumentów polityki lekowej i uaktualnienie jej priorytetów uporządkuje wiele kwestii i pozwali obrać cele w perspektywie długoterminowej m.in. wskaże, co należy się pacjentowi w ramach publicznych pieniędzy oraz jaka jest rola przemysłu farmaceutycznego.

Obowiązująca ustawa refundacyjna ani w kwestii obniżenia współpłacenia pacjentów za zlecaną przez lekarzy farmakoterapię, ani w kwestii rozszerzania dostępności do nowoczesnych, innowacyjnych leków nie spełnia wymogów polityki lekowej.

Reasumując:

1. Branża farmaceutyczna powinna być postrzegana przez obecny rząd, jako ważna gałąź przemysłu i koło zamachowe polskiej gospodarki. Konieczne jest przyjęcie rządowego dokumentu pt. „Polityka lekowa państwa”, uwzględniającego zmiany demograficzne starzejącego się społeczeństwa oraz określającego priorytety zarówno z punktu widzenia pacjentów, lekarzy, aptekarzy, hurtowników jak i przemysłu farmaceutycznego krajowego oraz zagranicznych producentów leków.

2. Jednym ze strategicznych celów polityki lekowej powinno być zapewnienie spójnych i stabilnych warunków dla rozwoju polskiego przemysłu farmaceutycznego będącego gwarancją bezpieczeństwa lekowego obywateli. Dobrą podstawą do podjęcia prac w tym zakresie jest opracowany przez ekspertów Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, we współpracy z Polskim Związkiem Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, „Program rozwoju krajowego przemysłu farmaceutycznego do roku 2030”. Rodzimy przemysł zapewnia pacjentom ciągłość dostaw leków tańszych (średnio o 20% od importowanych). Przemysł farmaceutyczny generuje 1 % PKB, zatrudnia ok 22 tys. pracowników i tworzy ponad 100 tys. miejsc pracy poprzez powiązania surowcowo-materiałowe z innymi firmami przede wszystkim w regionach o dużym bezrobociu. Krajowe firmy produkują znacznie tańsze leki generyczne ratujące życie i zdrowie.

3. Polskie firmy farmaceutyczne są coraz bardziej innowacyjne. Wyzwaniem dla przemysłu farmaceutycznego w Polsce jest produkcja leków onkologicznych i biotechnologicznych. Z tych też względów branża potrzebuje rządowej strategii rozwoju, jako znaczącej części polityki lekowej państwa uwzględniającej udział w niej zagranicznych producentów leków obecnych na rynku polskim.

4. Poważnej debaty interesariuszy z obszaru ochrony zdrowia na forum Rady Dialogu Społecznego wymaga reforma systemu usług farmaceutycznych i zmiana sposobu postrzegania przez państwo problemów polskiej farmacji, bezpieczeństwa lekowego obywateli oraz zabezpieczenia stałej dostępności do leków ratujących życie. Debata taka w duchu dialogu powinna odbyć się z udziałem krajowych i zagranicznych producentów leków. Zabezpieczyć powinna tym podmiotom udział w procesie stanowienia prawa, także na szczeblu UE.

5. Nie ulega wątpliwości, że ustawa refundacyjna była i jest jedną z najbardziej istotnych reform ostatnich lat polskiej służby zdrowia. Jej podstawową wadą jest w wielu przypadkach przeregulowanie określane mianem nieproporcjonalności. System refundacyjny wymaga zmian, na który pośrednio wskazuje również najnowszy Raport OECD „Health at Glane 2015” . W zakresie wydatków na leki per capita Polska z 326 dolarami plasuje się poniżej średniej wydatków w krajach OECD wynoszącej 515 dolarów, a ponad 30% pacjentów nie stać na wykupienie zapisanych przez lekarza leków.

Zenon Wasilewski

ekspert BCC ds. prawa medycznego

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz