AOTMiT o zmianach w schemacie programów polityki zdrowotnej

16 Marca 2018, 10:22

Od kilku miesięcy obowiązują nowe przepisy dotyczące programów pilotażowych w zdrowiu. Jednak nie dla wszystkich zmiany okazały się jasne. Agencja Oceny Technologii Medycznych, której opinia jest teraz wiążąca w przypadku programów samorządowych, publikuje dodatkowe wskazówki dla jednostek, które chcą uruchomić pilotaż.  

Zgodnie ze zmianami w tzw. ustawie pilotażowej jednostka samorządu terytorialnego, która planuje realizację programu polityki zdrowotnej jest zobowiązana przesłać do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (Agencja) projekt tego programu celem zaopiniowania. Okres wydania opinii Prezesa Agencji pozostał bez zmian i wynosi 2 miesiące.

Kto jest zwolniony z obowiązku uzyskania opinii AOTMiT?

Z obowiązku uzyskania opinii Prezesa Agencji zwolnione są projekty, które stanowią kontynuację w niezmienionej formie  PPZ realizowanych w poprzednim okresie dla których wydano pozytywną/pozytywną warunkową opinię, lub dla których wydano rekomendację (w tym przypadku konieczne jest nadesłanie oświadczenia o zgodności projektu  PPZ ze wskazaną rekomendacją).

Wiążąca opinia AOTMiT

Istotną zmianą w obecnych przepisach, jest wiążący charakter opinii Prezesa Agencji. Tym samym projekty PPZ zaopiniowane negatywnie nie mogą być realizowane, zaś projekty PPZ zaopiniowane pozytywnie warunkowo, przed rozpoczęciem realizacji PPZ  muszą zostać uzupełnione o uwagi zawarte w opinii Prezesa Agencji.

W przypadku PPZ, których realizację i finansowanie rozpoczęto przed dniem wejścia ustawy pilotażowej, tj. przed dniem 30.11.2017 r. dla których Prezes Agencji wydał negatywną opinię, mogą one być realizowane i finansowane na dotychczasowych zasadach nie dłużej niż do dnia 31.12.2019 r.

Raporty końcowe

Ważnym aspektem, który wprowadza omawiana ustawa, jest konieczność nadsyłania do Agencji raportów końcowych z realizacji PPZ. Wszystkie PPZ, których realizacja zakończy się począwszy od dnia  wejścia w życie ustawy pilotażowej, tj. 30.11.2017 r. muszą zostać sprawozdane do Agencji  w terminie do 3 miesięcy od ich zakończenia.

Wzór projektu PPZ oraz wzór raportu końcowego w wersji edytowalnej.

AS

Źródło: AOTMiT

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz