Odwołany minister wraca. P. Woźny pełnomocnikiem rządu ds. programu "Czyste powietrze"

16 Marca 2018, 11:45

Premier Mateusz Morawiecki powierzył dzisiaj Piotrowi Woźnemu funkcję Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze”. Kilka dni temu Woźny znalazł się w grupie kilkunastu odwołanych wiceministrów. Wcześniej pełnił funkcję wiceministra przedsiębiorczości i technologii. Zajmował się… walką ze smogiem.

Jak informuje Kancelaria Premiera, działanie to ma na celu efektywną realizację jednej z najważniejszych deklaracji z grudniowego expose Premiera Morawieckiego dotyczącej poprawy jakości powietrza, którym oddychają Polacy. Będzie ono służyć również działaniom naprawczym, które Polska musi podjąć aby uniknąć płacenia kar po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 22 lutego 2018 r., który stwierdził, że Polska w latach 2007-2015 nie ustanowiła skutecznego systemu ochrony swoich obywateli przed zanieczyszczonym powietrzem.

Czym zajmie się rządowy pełnomocnik?

Zadaniem Pełnomocnika Premiera będzie zapewnienie koordynacji podejmowanych działań, tak aby w pełni zrealizować postulaty programu Czyste Powietrze, jak również na bieżąco reagować na pojawiające się potrzeby optymalizacji tego programu. Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów odpowiedzialny będzie również za kontynuację prac nad programem pilotażowym STOP SMOG.  W ramach tego programu Rząd będzie współpracować z 33 polskimi miastami umieszczonymi przez Światową Organizację Zdrowia na liście 50 miast w Europie z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem, pomagając tym miastom przeprowadzić finansowaną ze środków publicznych termomodernizację budynków mieszkalnych należących do najmniej zamożnych Polaków.

Celem poprawa jakości powietrza

Zadaniem Pełnomocnika będzie również przegląd i sformułowanie propozycji optymalizacji wydatkowania wszystkich środków publicznych dostępnych w perspektywie budżetowej 2014 – 2020. Wydatkowanie tych środków musi zostać sprowadzone do wspólnego mianownika i wspólnych reguł, tak aby środki dostępne w Funduszu Termomodernizacji i Remontów, Regionalnych Programach Operacyjnych, Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko czy też pozostające w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska pracowały na rzecz realizacji zintegrowanego programu poprawy jakości powietrza w Polsce. Doświadczenia te wykorzystane zostaną przy ustalaniu z Komisją Europejską zasad otrzymywania przez Polskę środków unijnych w kolejnej perspektywie budżetowej 2021 – 2027.

Pełnomocnik będzie również odpowiedzialny za kontakt rządu z jednostkami samorządu terytorialnego poszczególnych szczebli w sprawach dotyczących poprawy jakości powietrza, jak również za kontakty z organizacjami pozarządowymi, które są niezwykle ważnym partnerem w działaniach na rzecz naprawy powietrza w Polsce.

AS

Źródło: KPRM

Foto: KPRM

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz