Rada Przejrzystości AOTMiT spotka się aż dwa dni z rzędu

16 Marca 2018, 17:08

Nowy skład Rady Przejrzystości przy AOTMiT wziął się ostro do pracy. W tym tygodniu spotkał się po raz pierwszy, a na najbliższy poniedziałek i wtorek zaplanował dwa kolejne spotkania. Czego będą dotyczyć? Jakie leki i programy zdrowotne będą oceniane?

Na poniedziałkowym posiedzeniu Rada Przejrzystości AOTMiT zajmie się m.in. przygotowaniem stanowiska w sprawie oceny leku TECENTRIQ (atezolizumabum) w ramach programu lekowego: „Leczenie niedorobnokomórkowego raka płuca atezolizumabem (ICD-10 C34)”. Jest to pierwsze przeciwciało anty PD-L1 dla chorych na zaawansowanego raka płuca zarejestrowane w UE. Zastosowanie tej immunoterapii nie wymaga oznaczenia ekspresji PD-1 lub PD-L1 - tj. nie musi być poparte szczegółowymi badaniami kwalifikacyjnymi.

Lek jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub rozsianym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NSCLC) po wcześniejszej chemioterapii. Terapia znamiennie wydłuża czas przeżycia chorego i poprawia jakość życia pacjentów w zaawansowanym stadium choroby.

Rada przygotuje też stanowisko w sprawie oceny leku HUMIRA (adalimumabum) w ramach programu lekowego: „Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ICD-10 M05, M06, M08)” oraz w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku Sandostatin LAR (octreotide) we wskazaniu: oponiak mózgu z ekspresją receptorów somatostatyny (ICD-10: D32.0).

Rada zaopiniuje też kilka projektów samorządowych programów polityki zdrowotnej:

  • „Program profilaktyki wad postawy i zaburzeń rozwoju ruchu wśród uczniów w wieku 10-14 lat z terenu województwa lubelskiego na lata 2018-2020” (woj. lubelskie).
  • „Program profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców MOF Poznania” (woj. wielkopolskie).
  • „Program polityki zdrowotnej wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród osób w wieku produkcyjnym po 40 r.ż. w Toruniu pn. »Qźnia zdrowia«”.
  • „Program profilaktyki nadwagi i otyłości dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych »Be fit« na lata 2018-2020” (m. Lublin).
  • „Program profilaktyki próchnicy zębów dla uczniów lubelskich szkół na lata 2018-2020”.
  • „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad postawy wśród dzieci w wieku szkolnym w Gminie Wronki”.

Rada ma też w planach przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację w ramach importu docelowego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego KEYO we wskazaniach: padaczka lekooporna, deficyt transportera glukozy GLUT-1, deficyt dehydrogenazy pirogronianu.

O wtorkowym porządku obrad Rady Przejrzystości AOTMiT pisaliśmy tutaj

Redakcja

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz