Rada Przejrzystości AOTMiT m.in. o leku na dystrofię mięśniową

16 Marca 2018, 16:57

We wtorek zbierze się Rada Przejrzystości AOTMiT. W planach ocena zasadności refundacji leków stosowanych w dystrofii mięśniowej, w ramach importu docelowego. Rada oceni też kilkanaście samorządowych projektów programów zdrowotnych. 

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację w ramach importu docelowego leków MEXILETINE HYDROCHLORID, MEXITIL, NOVO-MEXILETINE(mexiletinum) we wskazaniach: dystrofia mięśniowa Beckera; dystrofia miotoniczna typu 1; dystrofia miotoniczna typu 2; miotonia wrodzona Thomsena, paramiotonia wrodzona - choroba Eulenburga; porażenie okresowe hiperkaliemiczne; zespół Schwartza-Jampela; komorowe zaburzenia rytmu serca (częstoskurcze komorowe, migotanie i trzepotanie komór, dodatkowe pobudzenia komorowe); napadowe migotanie przedsionków; zespół wydłużonego QT.

Rada Przejrzystości AOTMiT przygotuje też opinie na temat samorządowych projektów programów polityki zdrowotnej:

 • „Program szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom w Gminie Daleszyce na lata 2018-2022”.
 • „Gminny program szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom na lata 2018-2019” (miasto Lubawa).
 • „Program polityki zdrowotnej Miasta Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018-2020 obejmujący szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) - dziewczynki 12-letnie”.
 • „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w Mieście Świnoujście”.
 • „Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców powiatu oleckiego na lata 2018-2022”.
 • „Program polityki zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania boreliozie na rzecz mieszkańców powiatu gliwickiego na lata 2018-2019”.
 • „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Suchań na lata 2018-2023”.
 • „Program zwiększenia dostępności do świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Łambinowice na lata 2018-2019”.
 • „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego w latach 2019-2022”.
 • „Program identyfikacji osób z wysokim ryzykiem nowotworów dziedzicznych z Powiatu Lubińskiego”.
 • „Program prewencji raka żołądka związanego z infekcją Helicobacter pylori wśród osób w wieku 55-59 lat ze współistniejącymi czynnikami ryzyka zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów na lata 2018-2020”.
 • „Program stymulacji rozwoju dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz zagrożonej niepełnosprawnością wraz z wdrażaniem rodziny do realizacji programów rehabilitacji w warunkach domowych zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów na lata 2018-2020”.
 • „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego dla mieszkańców gminy Pawłowice na lata 2018-2020”.
 • „Program Polityki Zdrowotnej gminy Lublin na lata 2018-2020 w przedmiocie opieki paliatywnej i hospicyjnej dla dzieci i młodzieży oraz dla osób dorosłych w stanach terminalnych choroby”.

Redakcja

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz