Tydzień w pigułce

19 Marca 2018, 6:53

W tym tygodniu na czterodniowym posiedzeniu zbierze się Sejm. W planach m.in. trzy posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia. Sejm wraca też do prac nad projektem zaostrzającym przepisy aborcyjne. Rząd zajmie się nowelizacją ustawy Prawo farmaceutyczne. Zbierze się też kilka zdrowotnych zespołów parlamentarnych.

O smogu na wyjeździe

Na poniedziałek zaplanowane zostało wyjazdowe posiedzenie sejmowej Komisji Zdrowia. Minister zdrowia Łukasz Szumowski i minister środowiska Henryk Kowalczyk mają przestawić posłom informację w sprawie ograniczenia szkodliwości smogu. Komisja zbierze się w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu o godz. 12.

Do Sejmu wraca temat aborcji

W poniedziałek sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zaopiniuje obywatelski projekt ustawy zaostrzający przepisy aborcyjne. Początek posiedzenia zaplanowano na godz. 12.

Opieka paliatywna i hospicyjna

W środę o godz. 13. sejmowa Komisja Zdrowia rozpatrzy informację ministra zdrowia na temat opieki paliatywnej i hospicyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad dziećmi.

Rozwój medycyny transplantacyjnej

W czwartek o godz. 12 posłowie sejmowej Komisji Zdrowia zajmą się rozpatrzeniem informacji ministra zdrowia na temat rozwoju i zagrożeń polskiej medycyny transplantacyjnej.

Zmiany w ratownictwie

Być może sejm zajmie się również kontynuacją prac nad nowelizacją ustawy o państwowym ratownictwie medycznym. Był to jeden z postulatów ratowników, o którym mówili na ubiegłotygodniowym spotkaniu z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim. Na razie jednak w porządku obrad Sejmu nie ma punktu dotyczącego prac nad tą ustawą.

Posiedzenia zespołów parlamentarnych

W trakcie czterodniowego posiedzenia Sejmu zbierze się też kilka zdrowotnych zespołów parlamentarnych:

  • Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Ochrony Zdrowia (Konferencja: optymalizacja modelu opieki nad pacjentem z rakiem jelita grubego w warunkach reformy).
  • Parlamentarny Zespół ds. Cyfryzacji Szpitali i Placówek Medycznych
  • Parlamentarny Zespół ds. Szpitali Powiatowych (Deficyt kadry medycznej (brak lekarzy i pielęgniarek) szczególnym wyzwaniem dla szpitali powiatowych).
  • Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Ochrony Zdrowia (Osoby starsze - program opieki instytucjonalnej nad seniorami i osobami niesamodzielnymi).
  • Parlamentarny Zespół ds. cukrzycy (Powikłania i koszty pośrednie w leczeniu cukrzycy-hipoglikemia).

Prawo farmaceutyczne na Radzie Ministrów

W porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Ministrów znalazł się projekt nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne. Zmiany dotyczą przede wszystkim dostosowania naszych przepisów do unijnych wytycznych w zakresie badań klinicznych i zapobieganiu konfliktowi interesów. Posiedzenie Rady Ministrów zostało zaplanowane na najbliższy wtorek.

Posiedzenia Rady Przejrzystości AOTMiT

Na poniedziałkowym posiedzeniu Rada Przejrzystości AOTMiT zajmie się m.in. przygotowaniem stanowiska w sprawie oceny leku TECENTRIQ (atezolizumabum) w ramach programu lekowego: „Leczenie niedorobnokomórkowego raka płuca atezolizumabem (ICD-10 C34)”.

Lek jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub rozsianym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NSCLC) po wcześniejszej chemioterapii. Terapia znamiennie wydłuża czas przeżycia chorego i poprawia jakość życia pacjentów w zaawansowanym stadium choroby.

Debata Polityki Zdrowotnej

We wtorek (20 marca) o godz. 10. w Centrum Prasowym Foksal odbędzie się debata p.t.: „Zaćma: kolejki a realne potrzeby pacjentów” organizowana przez portal PolitykaZdrowotna.com. Udział w debacie potwierdził m.in. wiceminister zdrowia Zbigniew Król. Debata będzie otwarta dla mediów.

Redakcja

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz