NFZ: jest zarządzenie dotyczące opieki koordynowanej "POZ PLUS"

19 Marca 2018, 11:33

Prezes NFZ podpisał zarządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej  w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”.

Zarządzenie reguluje zasady realizacji pilotażu, którego przedmiotem jest przetestowanie nowego modelu opieki koordynowanej nad pacjentami podstawowej opieki zdrowotnej, obejmującego poza świadczeniami opieki zdrowotnej udzielanymi na podstawie umowy podstawowej POZ, dodatkowo: profilaktyczne świadczenia opieki zdrowotnej, program zarządzania chorobą oraz koordynację i monitorowanie przebiegu leczenia świadczeniobiorców przez Zespół POZ PLUS.

Pilotaż z funduszy unijnych

Pilotaż jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu grantowego „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa - model POZ PLUS”, realizowanego na podstawie umowy ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia.

Projekt zarządzenia został zaakceptowany przez Zespół do spraw wdrożenia projektu „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap II Faza pilotażowa – model POZ+”, powołany przez Ministra Zdrowia, zarządzeniem ze stycznia 2018 r.

Projekt zarządzenia podlegał konsultacjom zewnętrznym.

Zarządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”

AS

Źródło: NFZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

2 komentarze

Dorota Wtorek, 20 Marca 2018, 19:14
Konsultacje zewnętrzne, może i były, ale krytyczny głos był ścinany. Założenie było, aby zrobić niedościgły ideał, do tego niedościgłego ideału dopasować realia, zamiast założenia dopasować do realiów. Rzucenie się na robienie od wszystkiego z wielkim rozmachem, od razu było skazane na porażkę, tym bardziej, że do niedawna niewiele osób, a nawet lekarzy wiedziało o czymś takim jak bilanse i że potrzeba aż 3 wizyt u zdrowego pacjenta w wieku "produkcyjnym", aby "zaliczyć pacjenta". Czy nikt choćby nie zadał sobie krytycznego pytania: "Który zdrowy 30latek 3 dni w określonym ściśle czasie poświęci na badanie się, któe głónie służy statystykom?" Warto może wreszcie zacząć robić projekty dla ludzi, zamiast ludzi podporządkowywać pod projekty z założeniami z sufitu wziętymi.
Magda Poniedziałek, 19 Marca 2018, 19:02
To po zdjęciu Radziwiłła ktoś jeszcze wierzy w sens tego pilotażu? Jak się ma opieka koordynowana z poz do likwidowanej sieci szpitali i reaktywacji aos ?