Poziom odpłatności na receptach: lekarze czekają na zmiany

20 Marca 2018, 10:11

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zgłosiło szereg uwag do projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie recept. Samorząd lekarski konsekwentnie postuluje zniesienie obowiązku określania na recepcie poziomu odpłatności ordynowanych leków.

Samorząd lekarski konsekwentnie postuluje wyłączenie lekarzy od czynności o charakterze quasi fiskalnym tj. od określania na recepcie poziomu odpłatności ordynowanych leków. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przypomina, że rezygnacja z takiego rozwiązania jest jednym z zobowiązań Ministra Zdrowia.

Postulat ten powrócił w związku z konsultacjami do ministerialnego projektu rozporządzenia w sprawie recept. Ale lekarze mają też inne uwagi, m.in. :

  • należy odstąpić od określania w rozporządzeniu wymiarów oraz wzoru recepty – przewidziana w § 6 możliwość realizacji recepty nieodpowiadającej wymiarom oraz wzorowi, określonym w załączniku do projektu rozporządzenia, podważa celowość określania wymiarów i wzoru recepty;
  • proponuje się enumeratywne wskazanie dokumentów stanowiących podstawę do uzyskania produktu leczniczego na podstawie dodatkowych uprawnień;
  • należy rozważyć wskazanie wprost, że dwudziestodwu-cyfrowe numery identyfikujące recepty, wygenerowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, zachowują ważność.

Nadmiar danych obciąża farmaceutów

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca ponadto uwagę na szeroki zakres danych, jakie przy realizacji recepty muszą być przetwarzane i gromadzone. Obowiązek przetwarzania takich danych oraz ich zakres powinien być ograniczony do uzasadnionego, niezbędnego minimum i nie powinien prowadzić do obciążenia farmaceutów obowiązkami, których realizacja nie ma bezpośredniego związku z realizacją recepty.

AS

Źródło: NIL

Polecamy także:

Zmiany w receptach - projekt rozporządzenia. Są kontrowersje?

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz