Będzie łatwiej o odszkodowanie za błędy medyczne?

21 Marca 2018, 10:42

Rzecznik Praw Pacjenta i Rzecznik Finansowy łączą siły. Podpisane przez nich porozumienie przewiduje podejmowanie inicjatyw dotyczących wsparcia w dochodzeniu praw przez poszkodowanych pacjentów.

Kompetencje obu Rzeczników uzupełniają się w niektórych obszarach. Głównie chodzi o przypadki związane z pobytem w placówce medycznej. Zdarza się, że wskutek błędnego działania lub zaniechania stan zdrowia pacjenta pogarsza się, a nawet dochodzi do jego śmierci. W takiej sytuacji pacjenci lub ich bliscy mogą dochodzić rekompensaty od szpitala. W praktyce tego typu roszczenia są zgłaszane do ubezpieczyciela, który wystawił polisę odpowiedzialności cywilnej dla danej placówki.

Gdzie po pomoc?

Osoba która znajdzie się w takiej sytuacji będzie potrzebowała wsparcia zarówno na płaszczyźnie medycznej, jak i prawnej. - Korzystając z opinii medycznego konsultanta wojewódzkiego lub krajowego możemy znaleźć argumenty wskazujące na błąd medyczny. W naszych kompetencjach leży przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w stosunku do placówki medycznej  – mówi Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta.

Gdy jest już jasne, że mamy do czynienia z błędem medycznym, można ubiegać się o rekompensatę za poniesione szkody. Na tym etapie może pomóc Rzecznik Finansowy. - Do naszych kompetencji należy podejmowanie działań w stosunku do ubezpieczyciela danej placówki medycznej. Zajmujemy się kwestiami typowo prawnymi. Jeśli klient trafi do nas już z potwierdzeniem, że mamy do czynienia z błędem medycznym, będzie nam łatwiej skutecznie podjąć np. postępowanie interwencyjne. Możemy w nim wskazać argumenty prawne wspierające roszczenia klienta. Zależą one od rodzaju szkody, sytuacji danej osoby czy warunków umowy ubezpieczenia danej placówki medycznej. Klient może domagać się zarówno zadośćuczynienia, odszkodowania, jak i nawet renty – wyjaśnia Aleksandra Wiktorow, Rzecznik Finansowy.

Pierwsze wspólne inicjatywy

Porozumienie przewiduje podejmowanie inicjatyw mających na celu zapewnienie osobom poszkodowanym możliwie najlepszego wsparcia w dochodzeniu ich praw. Dlatego Rzecznicy przewidują wzajemne szkolenia i spotkania ekspertów ze swoich biur, żeby ci potrafili odpowiednio doradzić klientom szukającym pomocy. Pierwsze tego typu spotkanie już się odbyło w ramach szkolenia tzw. Koalicji Infolinii koordynowanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

AS

Źródło: BPP

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz